Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình
Chào mừng kỷ niệm 200 năm danh xưng ninh bình (1822 - 2022), 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (01/4/1992 - 01/4/2022); 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022); 68 năm ngày chiến thắng điện biên phủ (07/5/1954 - 07/5/2022); 132 năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh (19/5/1890 - 19/5/2022)

Đảng ủy Khối tổng kết việc thực hiện Quyết định số 651-QĐ/TU và quán triệt, triển khai thực hiện Quy chế số 13-QC/TU

Thứ sáu, 15/04/2022

Chiều ngày 14/4/2022, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Quyết định số 651-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (XXI) và quán triệt, triển khai thực hiện Quy chế số 13-QC/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XXII). Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự, chỉ đạo hội nghị; đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự Hội nghị; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Cùng dự Hội nghị có: Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Thường trực các huyện, thành ủy; lãnh đạo Tỉnh đoàn; đại biểu các cơ quan, đơn vị có liên quan…

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết việc thực hiện Quyết định số 651-QĐ/TU, ngày 19/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XXI) về ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác tăng cường xây dựng và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Theo đó, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, Kế hoạch số 50-KH/TU ngày 13/3/2017 và Quyết định số 651-QĐ/TU, ngày 19/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác phát triển đảng viên, thành lập tổ chức Đảng, tổ chức Đoàn thanh niên đạt được kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, chủ doanh nghiệp và người lao động. Cụ thể, từ năm 2017 đến năm 2021, Đảng ủy Khối đã thành lập được 13 tổ chức đảng,  kết nạp được 452 đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, trong đó 4 đảng viên là chủ doanh nghiệp; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thuyết phục, thành lập được 14 tổ chức cơ sở đoàn trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra và chỉ tiêu do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao về công tác phát triển đảng viên, xây dựng và củng cố tổ chức Đảng, tổ chức Đoàn thanh niên trong doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối quán triệt, triển khai thực hiện Quy chế số 13-QC/TU

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh quán triệt, triển khai Kế hoạch thực hiện Quy chế số 13-QC/TU ngày 25/1/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XXII) về phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác tăng cường xây dựng và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, các huyện, thành ủy trực thuộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện công tác tăng cường xây dựng và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng và đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Ban Thường vụ các huyện, thành ủy; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan cần thống nhất quan điểm chỉ đạo "ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức Đảng, đoàn thể"; đồng thời xác định công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Tiếp tục quan tâm rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể; đề ra giải pháp, nhằm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Tiến hành sơ kết, tổng kết để rút ra những mô hình mới, cách làm hay, những điển hình tiên tiến, tiêu biểu; tổ chức các cuộc đối thoại, tọa đàm về công tác phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể việc thành lập các tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Đồng thời đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần quan tâm thực hiện như: Cùng với tiếp tục đổi mới nội dung sinh hoạt Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước theo hướng gọn, chất lượng, đi vào trọng tâm, trọng điểm, Đảng bộ Khối, cấp ủy, chính quyền địa phương cần cử những cán bộ có năng lực, tâm huyết, có kiến thức về kinh tế thị trường, nắm rõ mô hình, cơ cấu hoạt động của doanh nghiệp hoặc công tác quản trị của doanh nghiệp xuống cơ sở hỗ trợ công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các doanh nghiệp. 

Các đại biểu dự Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối lĩnh hội, tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các ý kiến tham gia thảo luận tại Hội nghị và đề nghị các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Khối tổng hợp điều chỉnh cho phù hợp để triển khai thực hiện hiệu quả Quy chế số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đinh Đông

Bài viết khác