Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình
Chào mừng kỷ niệm 200 năm danh xưng ninh bình (1822 - 2022), 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (01/4/1992 - 01/4/2022); 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022); 68 năm ngày chiến thắng điện biên phủ (07/5/1954 - 07/5/2022); 132 năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh (19/5/1890 - 19/5/2022)

Ra mắt ký cam kết mô hình điểm “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính”

Thứ năm, 07/04/2022

Chiều ngày 06/4/2022, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức ra mắt và ký cam kết thực hiện mô hình điểm: “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính”. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị; cùng dự có đồng chí Phan Thành Công, Tỉnh ủy viên, Bí thư, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại buổi ra mắt và ký cam kết thực hiện mô hình

Tại buổi ra mắt đã thông qua nội dung ký cam kết thực hiện mô hình. Theo đó mô hình được triển khai trong giai đoạn 2022-2025, nhằm nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; động viên cán bộ, đảng viên và người lao động luôn đảm bảo thái độ làm việc cởi mở, thân thiện, chuyên nghiệp; các thủ tục hành chính được thực hiện nhanh gọn, đúng quy trình, tạo sự hài lòng trong việc giải quyết các thủ tục hành chính do Sở Giáo dục và đào tạo cung cấp…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối biểu dương, đánh giá cao việc Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ động nghiên cứu, lựa chọn, đăng ký triển khai mô hình mang tính thiết thực, phù hợp với việc thực hiện Chủ đề công tác năm 2022 của Tỉnh ủy về “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị.

Các đại biểu chứng kiến ký cam kết thực hiện mô hình

Để mô hình đi vào thực tiễn và đạt được hiệu quả, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị Đảng ủy, các chi bộ, đơn vị trực thuộc Sở cần quan tâm triển khai tốt các tiêu chí, mục tiêu của mô hình và cần thường xuyên quan tâm nghiên cứu, phát hiện những vấn đề mới nảy sinh; kịp thời bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện các tiêu chí và hoàn thiện cơ chế hoạt động của mô hình cho phù hợp với yêu cầu tình hình mới. Trong quá trình thực hiện cần tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện để mô hình đi vào hoạt động thực chất, hiệu quả.

Tại hội nghị, đại diện Đảng ủy, lãnh đạo Sở, các chi bộ và đoàn thể ký cam kết hiện mô hình.

Đinh Đông

Bài viết khác