Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình
Chào mừng đại hội đại biểu hội cựu chiến binh khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kết quả công tác đào tạo bồi dưỡng 2019

Thứ ba, 11/02/2020

Công tác Đào tạo bồi dưỡng được Ban chú trọng tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy thành lập và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp Đảng năm 2019; thành lập đội ngũ giảng viên kiêm chức là các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ và lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Đảng bộ. Trong năm 2019, Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã mở 05 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 375 đảng viên mới; 07 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng với 496 học viên đảm bảo nghiêm túc, kịp thời, đạt chất lượng.