Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình
Chào mừng kỷ niệm 200 năm danh xưng ninh bình (1822 - 2022), 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (01/4/1992 - 01/4/2022); 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022); 68 năm ngày chiến thắng điện biên phủ (07/5/1954 - 07/5/2022); 132 năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh (19/5/1890 - 19/5/2022)

Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022

Thứ tư, 12/01/2022

Sáng ngày 12/01/2022, Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình (Đảng bộ Đài) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tại hội nghị, có 05 tập thể/nhóm tác giả và 12 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 được nhận Giấy khen của Đảng bộ. Đảng bộ Đài được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2021, Đảng bộ Đài đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác, đạt và vượt mức chỉ tiêu đề ra trong năm. Trong đó, nổi bật là trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị với chỉ tiêu thời lượng phát sóng chương trình Phát thanh đạt 101%, vượt chỉ tiêu số thu sự nghiệp năm 2021 (vượt trên 17% so với Kế hoạch tỉnh giao), nhiều tác giả, nhóm tác giả đạt giải tại các cuộc thi báo chỉ do các cấp, các ngành Phát động.

Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đảng và phát triển đảng viên được quan tâm, chú trọng. Năm qua, Đảng bộ đã ra quyết định đổi tên 04 chi bộ và kiện toàn các chi ủy chi bộ trực thuộc, kết nạp được 05 đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, hoàn thành kế hoạch đề ra. Các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội có nhiều việc làm thiết thực, phát huy tốt vai trò trong tập hợp, đoàn kết, phát triển đoàn viên, hội viên, gắn hoạt động phong trào với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Đặc biệt, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và thực hiện Chủ đề công tác năm 2021 được Đảng ủy quan tâm, trong đó lựa chọn chủ đề phù hợp với thực tiễn của Đảng bộ, cơ quan “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính; Tích cực sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác”. 100% đảng viên, các chi bộ trực thuộc đều thực hiện việc đăng ký thực hiện Chủ đề công tác năm và được tổng hợp, công khai để theo dõi, đánh giá, coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm. Năm 2021, có 12/67 đảng viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 17,9%), còn lại là hoàn thành tốt và hoàn thành nhiệm vụ.

Các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 nhận khen thưởng

Phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế tồn tại trong năm 2021, năm 2022 Đảng bộ Đài xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Trong đó, xác định trọng tâm là: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy dân chủ, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, sáng tạo của cán bộ, đảng viên. Thực hiện có hiệu quả Chủ đề công tác năm 2022 của BCH Đảng bộ tỉnh là “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”; các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (01/4/1992 - 01/4/2022). Xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức thể hiện, chất lượng các chương trình; tăng cường đầu tư bổ sung trang thiết bị, đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất, thu hút khán, thính giả và độc giả, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tăng nguồn thu sự nghiệp của Đài.

Hồng Thơm, Đài PT & TH tỉnh