Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình
Chào mừng kỷ niệm 200 năm danh xưng ninh bình (1822 - 2022), 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (01/4/1992 - 01/4/2022); 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022); 68 năm ngày chiến thắng điện biên phủ (07/5/1954 - 07/5/2022); 132 năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh (19/5/1890 - 19/5/2022)

Tọa đàm về tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ tư, 13/10/2021

       Nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2021), chiều ngày 12/10, Ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức buổi Tọa đàm với chủ đề: Tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ý nghĩa lý luận và thực tiễn.

       Dự buổi Tọa đàm có đồng chí Nguyễn Thị Tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy và các đồng chí cán bộ, công chức Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Đại biểu phát biểu tại buổi tọa đàm

       “Dân vận” là bài báo được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết dưới bút danh X.Y.Z  đăng trên báo Sự thật, ngày 15/10/1949. Đây là thời điểm công cuộc cách mạng của Đảng và Nhân dân ta có bước chuyển biến mạnh mẽ, đòi hỏi công tác vận động quần chúng của Đảng phải đi vào chiều sâu, cụ thể, thiết thực nhằm động viên tối đa sức người, sức của cho kháng chiến. 72 năm đã trôi qua nhưng tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn vẹn nguyên giá trị về lý luận và thực tiễn, là cẩm nang cho công tác vận động quần chúng của Đảng, Nhà nước và các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị. Vận dụng sâu sắc quan điểm dân vận của Bác, thời gian qua, hoạt động của hệ thống dân vận trên địa bàn tỉnh có sự đổi mới theo hướng gần dân, sát cơ sở, đóng vai trò “cầu nối”, củng cố, xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

       Tại buổi tọa đàm, các bài tham luận đã nêu bật nội dung ý nghĩa lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Dân vận”; liên hệ với bản thân về vận dụng quan điểm, tư tưởng của Bác vào thực tiễn công tác tại cơ quan Ban Dân vận Tỉnh ủy, từ đó đề xuất với lãnh đạo Ban những giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tới.

       Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thị Tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh: Buổi Tọa đàm là hoạt động rất có ý nghĩa, thông qua đó để tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, học tập tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp đội ngũ cán bộ công chức, người lao động Ban Dân vận Tỉnh ủy nhận thức sâu sắc hơn nội dung, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Dân vận” đối với công tác dân vận của Đảng trong giai đoạn hiện nay, nhất là những giá trị về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người cán bộ dân vận, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để công tác Dân vận trong thời gian tới đạt hiệu quả, đồng chí đề nghị các đồng chí cán bộ, công chức trong cơ quan tiếp tục học tập, nghiên cứu quán triệt sâu rộng nội dung bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, coi đây là cẩm nang để thực hiện tốt công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay.

Châu Yên, Ban Dân vận Tỉnh ủy

Bài viết khác