Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình
Chào mừng đại hội đại biểu hội cựu chiến binh khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”

Thứ sáu, 05/11/2021

       Sáng ngày 04/11/2021, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; trao đổi, giải đáp một số nội dung về bảo hiểm xã hội và tập huấn quy chế dân chủ. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Thị Mai Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn Bảo hiểm Xã hội tỉnh và hơn 100 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc; Trưởng ban Thanh tra nhân dân và cán bộ làm công tác bảo hiểm của các cơ quan, đơn vị.

Đại biểu dự Hội nghị

       Tại Hội nghị, đã triển khai các nội dung: Đồng chí Lê Thị Mai Thủy - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh quán triệt các nội dung trọng tâm của Nghị quyết 02, đặc biệt là làm rõ 05 quan điểm chỉ đạo với 02 nhóm mục tiêu và 06 nhóm nhiệm vụ giải pháp là cơ sở để các cấp công đoàn xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh trao đổi, giải đáp 19 vấn đề có liên quan đến Thông tư số 06 của Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội, Nghị quyết 116 của Chính phủ  và các chế độ chính sách về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; xem video clip hướng dẫn quy trình và nội dung tổ chức hội nghị cán bộ công chức và nghe đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy trao đổi về hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

       Thông qua Hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm và trang bị những kiến thức, kỹ năng triển khai tổ chức hoạt động cho các đồng chí cán bộ công đoàn cơ sở góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Vũ Thị Nhung, Công đoàn Viên chức tỉnh