Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình
Chào mừng kỷ niệm 200 năm danh xưng ninh bình (1822 - 2022), 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (01/4/1992 - 01/4/2022); 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022); 68 năm ngày chiến thắng điện biên phủ (07/5/1954 - 07/5/2022); 132 năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh (19/5/1890 - 19/5/2022)
Thông báo

Quyết định thành lập Tiểu ban Tuyên truyền và Hành động cách mạng phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ 1, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cập nhật: Thứ sáu, 22/11/2019

Thông báo khác