Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình
Chào mừng đại hội đại biểu hội cựu chiến binh khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Thông báo

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

Cập nhật: Thứ sáu, 22/11/2019

Thông báo khác