Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình
Chào mừng đại hội đại biểu hội cựu chiến binh khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Thông báo

Quyết định về việc thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc

Cập nhật: Thứ sáu, 22/11/2019

Thông báo khác