Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình
Chào mừng đại hội đại biểu hội cựu chiến binh khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính Ninh Bình lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ năm, 21/05/2020

Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính Ninh Bình lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong 2 ngày 19 và 20/5/2020.

Đồng chí Trần Văn Thuần, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh dự chỉ đạo và tặng hoa Đại hội

Tại phiên Khai mạc, có đồng chí Trần Văn Thuần, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội; ngoài ra còn có đại biểu các Ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối và 144 đảng viên Đảng bộ Sở.

Đại biểu Đại hội đã thảo luận thông qua báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I và Nghị quyết của Đại hội. Đại hội khẳng định những kết quả toàn diện đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời, xác định những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, Đại hội phân tích những thuận lợi, khó khăn trong giai đoạn tới, đề ra các mục tiêu, phương hướng cùng những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của toàn Đảng bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Đại hội đã dân chủ lựa chọn và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 15 đồng chí, giới thiệu nhân sự để Ban Chấp hành khóa mới bầu chức danh Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ gồm 03 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I.

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính Ninh Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong bài phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã ghi nhận, chúc mừng và biểu dương những nỗ lực và thành tích mà Đảng bộ Sở đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đã phân tích, chỉ rõ những cơ hội, thách thức trong tình hình mới, nhấn mạnh, gợi mở một số vấn đề để Đại hội thảo luận, quyết định.

Trước khi Bế mạc, Đại hội đã thông qua dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.