Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình
Chào mừng đại hội đại biểu hội cựu chiến binh khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đại hội Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình Lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ ba, 02/06/2020

Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, Đại hội Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong 2 ngày 28 và 29/5/2020.

Đồng chí Trần Văn Thuần, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Tại phiên Khai mạc, đồng chí Trần Văn Thuần, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội; ngoài ra còn có đại biểu các Ban xây dựng Đảng - Đảng ủy Khối và 39 đảng viên của Đảng bộ.

Đại biểu Đại hội đã thảo luận thông qua báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I và Nghị quyết của Đại hội. Đại hội khẳng định những kết quả toàn diện sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 với việc đạt và vượt 5/6 chỉ tiêu của Đại hội VIII đề ra (01 chỉ tiêu không đạt do yếu tố khách quan). Đồng thời, xác định những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, Đại hội phân tích những thuận lợi, khó khăn trong giai đoạn tới, đề ra 06 mục tiêu và phương hướng “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, công tác kiểm tra giám sát, công tác dân vận và hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết về xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng xét xử, đảm bảo phán quyết của Tòa án đúng pháp luật, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; cùng 08 nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX.

Quang cảnh Đại hội

Đại hội đã dân chủ lựa chọn và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 09 đồng chí, tiến hành lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Đảng bộ. Đồng thời, bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ gồm 02 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I.

Đồng chí Mai Khanh, TUV, Bí thư Ban cán sự đảng đoàn, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; đồng chí Trần Văn Thuần, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Khóa IX

Trong bài phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã ghi nhận, chúc mừng, biểu dương những nỗ lực, thành tích mà cán bộ, đảng viên và Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đã phân tích, chỉ rõ những cơ hội, thách thức trong tình hình mới, nhấn mạnh, gợi mở một số vấn đề để Đại hội thảo luận, quyết định.

Trước khi Bế mạc, Đại hội đã thông qua dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.