Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình
Chào mừng đại hội đại biểu hội cựu chiến binh khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021

Thứ sáu, 16/07/2021

       Sáng ngày 16/7/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ tư (mở rộng) sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; quán triệt, triển khai Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 26/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối "Về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong xây dựng và thực hiện văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, giai đoạn 2021-2025". Dự, chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị

       Cùng dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Đảng ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối; các đồng chí là bí thư, phó bí thư các đảng ủy, chi ủy cơ sở; Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ sở; các đồng chí chuyên viên các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy theo dõi Đảng bộ Khối; lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy Khối, Thường trực Đoàn Khối.

       Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối trực tiếp quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 26/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối “Về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong xây dựng và thực hiện văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, giai đoạn 2021-2025”. Đồng chí Trần Văn Thuần, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 26/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối “Về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong xây dựng và thực hiện văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, giai đoạn 2021-2025”. Đồng chí Thịnh Đức Tiền, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021.

        Tại hội nghị đã có 5 ý kiến phát biểu thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; các ý kiến thảo luận đã thống nhất cao và đánh giá: Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chương trình công tác toàn khóa, Kế hoạch công tác năm 2021, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị.

        Nổi bật là đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021 và chủ đề năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”. Các cấp ủy tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu phối hợp chỉ đạo tổ chức thành công tốt đẹp cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đảm bảo nghiêm túc, an toàn, dân chủ, đúng luật; kịp thời triển khai tuyên truyền, thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch Covid-19; công tác xây dựng đảng của Đảng bộ được quan tâm, nổi bật là công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên; đã thành lập mới 2 chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (đạt 100% kế hoạch năm 2021); kết nạp mới 156 đảng viên mới (đạt 52% kế hoạch năm 2021). Tính đến 30/6/2021 toàn Đảng bộ có 106 tổ chức cơ sở Đảng (52 chi bộ, 54 đảng bộ) và 7.434 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định; công tác đoàn thể chính trị - xã hội được quan tâm thực hiện hiệu quả.

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hạnh, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại Hội nghị

       Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận, đánh giá cao và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu và đề nghị trong 6 tháng cuối năm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng xây dựng và triển khai nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII;  chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021 gắn với việc thực hiện Chủ đề công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

       Quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề; công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên. Tích cực, chủ động thực hiện và hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát năm 2021 theo chương trình đã đề ra.Tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid–19, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh.

Đinh Đông