Main
Chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng "Hà Nội- Điện biên phủ trên không" (12/1972 - 12/2022); 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022) và 33 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/11/1989 - 22/12/2022); 76 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2022)

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tuyên dương Bí thư chi bộ tiêu biểu

Thứ sáu, 25/03/2022

Sáng ngày 25/3/2022, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tuyên dương bí thư chi bộ tiêu biểu giai đoạn 2015 - 2022. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự có lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; các đồng chí bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở và các đồng chí bí thư chi bộ được tuyên dương.

Các đại biểu dự Hội nghị

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhấn mạnh: Đây là hoạt động điểm trong chuỗi sự kiện của Đảng ủy Khối chào mừng kỷ niệm 200 năm Danh xưng Ninh Bình và 30 năm tái lập tỉnh. Hội nghị được tổ chức nhằm tôn vinh, biểu dương các gương điển hình tiên tiến, ghi nhận những cống hiến, đóng góp của các đồng chí bí thư chi bộ tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó lan tỏa, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong toàn Đảng bộ.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã lựa chọn, bình xét và tuyên dương 33 bí thư chi bộ tiêu biểu giai đoạn 2015 - 2022. Đây là những tấm gương tiêu biểu, đại diện cho trên 500 bí thư chi bộ trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã đạt được trong những năm qua; chúc mừng 33 đồng chí bí thư chi bộ tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trong dịp này.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh là một đảng bộ đặc thù, bao gồm các đảng bộ, chi bộ là các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp quan trọng của tỉnh, hoạt động phân tán tại nhiều địa bàn; đội ngũ đảng viên có chất lượng. Chính vì vậy, kết quả lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thông qua phát huy vai trò của từng chi bộ, đảng bộ và từng cán bộ, đảng viên có tác động lớn đến kết quả thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng chí đề nghị: Trong thời gian tới, Đảng bộ Khối tiếp tục tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thực hiện nghiêm túc Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị  về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của cấp ủy cơ sở và chi bộ, trước hết là năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phát huy vai trò nêu gương của người cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng và nhân rộng các mô hình, cách làm hay, có hiệu quả của các chi bộ, bí thư chi bộ tiêu biểu.

Cùng với đó là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, lấy chi bộ làm nền tảng, đảng viên là chủ thể của mọi hoạt động; đa dạng hình thức sinh hoạt chi bộ, nhất là những chi bộ có đảng viên tham gia công tác và lao động phân tán, không tập trung; định hướng nội dung sinh hoạt chuyên đề phù hợp đặc thù của các chi bộ trong Đảng bộ Khối.

Đồng chí bày tỏ mong muốn mỗi gương sáng, điển hình được biểu dương tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình công tác, thật sự là những tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên và quần chúng noi theo.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối trao hoa, giấy chứng nhận cho các đồng chí bí thư chi bộ tiêu biểu

Tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối đã tặng hoa, trao giấy chứng nhận cho 33 đồng chí bí thư chi bộ tiêu biểu.

Đinh Đông

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
128640

Trực tuyến: 8

Hôm nay: 212

Hôm qua: 453