Main
Chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2022), ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2022), ngày truyền thống văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2022); 74 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra của Đảng (14/10/1930- 14/10/2022)

Hội nghị Ban Tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu cải cách hành chính năm 2022

Thứ tư, 06/07/2022

Sáng ngày 06/7/2022, Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Cải cách hành chính năm 2022 đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 71-KH/ĐUK, ngày 15/6/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và triển khai một số nội dung của Cuộc thi.

Dự và chủ trì Hội nghị đồng chí Thịnh Đức Tiền, Phó Bí thư Đảng ủy Khối - Phó Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi cùng các đồng chí trong Ban Tổ chức, Tổ giúp việc và Thư ký Cuộc thi.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo kế hoạch, Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về Cải cách hành chính năm 2022 sẽ được tổ chức bắt đầu từ ngày 01/8/2022 và kết thúc vào ngày 29/8/2022. Đối tượng tham gia Cuộc thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Khối, với nội dung tìm hiểu các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về Cải cách thủ tục hành chính…

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Tổ chức, Tổ giúp việc và thư ký đã tham gia đóng góp ý kiến vào từng nội dung trong kế hoạch, thể lệ tổ chức Cuộc thi.

Kết luận hội nghị, đồng chí Thịnh Đức Tiền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng ban Tổ chức Cuộc thi đề nghị các đồng chí trong Ban Tổ chức, Tổ giúp việc và Thư ký Cuộc thi nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện thể lệ, bộ câu hỏi cuộc thi. Đảm bảo cuộc thi được tổ chức an toàn, thiết thực về công tác Cải cách hành chính; đồng thời, đạt được mục tiêu nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Khối về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, từ đó đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Ngọc Ánh

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
112521

Trực tuyến: 3

Hôm nay: 40

Hôm qua: 482