Main
Chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2022), ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2022), ngày truyền thống văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2022); 74 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra của Đảng (14/10/1930- 14/10/2022)

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

Thứ sáu, 15/07/2022

Sáng ngày 15/7/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ bảy (mở rộng), sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 26/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối “Về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong xây dựng và thực hiện văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, giai đoạn 2021 - 2025”; phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Cải cách hành chính năm 2022.

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Cùng dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối; các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các đảng ủy, chi ủy cơ sở; Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ sở; các đồng chí chuyên viên các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy theo dõi Đảng bộ Khối; lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy Khối.

Tại Hội nghị, đồng chí Thịnh Đức Tiền, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối 6 tháng đầu năm, trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2022; đồng chí Trần Văn Thuần, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy trình bày dự thảo báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 26/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối "Về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong xây dựng và thực hiện văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, giai đoạn 2021 - 2025".

Các đại biểu dự Hội nghị

 Đã có 5 ý kiến phát biểu thảo luận tại Hội nghị, các ý kiến thảo luận đã thống nhất cao và đánh giá: Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chương trình công tác toàn khóa, Kế hoạch công tác năm 2022 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị. Cụ thể: đã chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” và xây dựng mô hình điểm thực hiện Chủ đề công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện các nghị quyết của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổ chức Hội nghị tuyên dương 33 Bí thư chi bộ tiêu biểu; hội nghị tổng kết việc thực hiện Quyết định 651-QĐ/TW và triển khai Quy chế số 13-QC/TW ngày 25/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tổ chức các đợt nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng nhất là các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020 - 2025 và quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025 - 2030; thực hiện quy trình đề nghị bổ sung, kiện toàn Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công tác tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được quan tâm chỉ đạo, việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đảm bảo theo kế hoạch. Trong 6 tháng đã kết nạp 173 đảng viên mới (đạt 57,7% kế hoạch năm), thành lập 01 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (đạt 50% kế hoạch năm). Tính đến 30/6/2022, toàn Đảng bộ có 109 tổ chức cơ sở đảng, 7.600 đảng viên (tăng 03 tổ chức đảng, 166 đảng viên so với cùng kỳ năm 2021). Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định. Công tác Dân vận, các đoàn thể chính trị - xã hội đã được quan tâm thực hiện hiệu quả; đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Về thực hiện Nghị Quyết 01-NQ/ĐUK, ngày 26/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối: qua 01 năm việc quán triệt, lãnh đạo triển khai thực hiện “Văn hóa công sở, Văn hóa doanh nghiệp” theo tinh thần Nghị Quyết 01-NQ/ĐUK, ngày 26/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã được các cấp ủy đảng trong các cơ quan hành chính của tỉnh chú trọng, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp của các cấp ủy, tổ chức đảng trong Khối được quan tâm; cơ bản tạo được môi trường làm việc thân thiện, dân chủ, minh bạch, văn hóa, văn minh, chuyên nghiệp, hiện đại. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nâng lên, hầu hết có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; các mô hình phần việc xây dựng và thực hiện “Văn hóa công sở, Văn hóa doanh nghiệp” đã được cụ thể hóa, góp phần thúc đẩy hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên và người lao động; nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2022 các cấp ủy cơ sở cần tổ chức tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, Đảng ủy Khối đảm bảo chất lượng, thời gian. Triển khai thực hiện một cách đồng bộ, có hiệu quả Nghị Quyết 01-NQ/ĐUK, ngày 26/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối “về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong xây dựng và thực hiện văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, giai đoạn 2021 - 2025”. Sơ kết, đánh giá việc xây dựng các mô hình thực hiện Chủ đề công tác năm 2022 của Tỉnh ủy gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, theo hướng cụ thể, thiết thực. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, tập trung vào việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, quản lý đảng viên ; hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về phát triển tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; phát triển đảng viên mới. Tích cực, chủ động thực hiện và hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát năm 2022 theo chương trình đã đề ra.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểm cải cách hành chính năm 2022. Theo kế hoạch, Cuộc thi được tổ chức trong 04 tuần, từ ngày 01/8/2022 đến 29/8/2022 theo hình thức trực tuyến./.

Ngọc Ánh

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
112520

Trực tuyến: 5

Hôm nay: 39

Hôm qua: 482