Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình
Chào mừng đại hội đại biểu hội cựu chiến binh khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Hội nghị thông tin, tuyên truyền và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Thứ năm, 13/05/2021

Sáng ngày 13/5/2021, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thông tin, tuyên truyền và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối triển khai công tác nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và kết luận Hội nghị.

 

Dự chỉ đạo và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đại biểu cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc; cán bộ, chuyên viên Cơ quan Đảng ủy Khối.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối thông tin, báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tiến độ công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tuyên truyền và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác bầu cử; triển khai công tác nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhấn mạnh cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Các địa phương cũng như cả nước ta đang tập trung tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác Hồ. Đây là sự kiện chính trị trọng đại và là đợt sinh hoạt dân chủ, sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Với tinh thần đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp Khối từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều cần xác định nhiệm vụ trọng tâm, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, trong đó tập trung vào một số nội dung:

Cấp ủy các cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tham mưu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai cuộc bầu cử: Tập trung rà soát tiến độ, chất lượng các công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện nghiêm túc công tác bầu cử, đảm bảo đúng luật định. Đẩy mạnh, tăng cường hơn nữa trong công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử bằng nhiều hình thức, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; chú trọng, quan tâm đảm bảo tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm bắt tình hình, nhất là trên không gian mạng, dư luận cán bộ, đảng viên, người lao động, đoàn viên, hội viên liên quan đến cuộc bầu cử; cập nhật đầy đủ thông tin, tình hình dịch bệnh; rà soát, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19; tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động, đoàn viên, hội viên gương mẫu tham gia đi bầu cử ở nơi cư trú, đồng thời vận động người người thân, gia đình và nhân dân nơi cư trú phát huy quyền lợi, nghĩa vụ của cử tri tham gia đi bầu cử, đảm bảo theo quy định, góp phần làm lên thành công của cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của nhân dân.

Đinh Đông