Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình
Chào mừng đại hội đại biểu hội cựu chiến binh khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Hội nghị tổ soạn thảo nghiên cứu, xây dựng nghị quyết "Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị"

Thứ tư, 17/03/2021

Căn cứ kế hoạch số 14-KH/ĐU ngày 26/02/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nghiên cứu, xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị”, chiều 16/3/2021, Tổ soạn thảo nghiên cứu, xây dựng Nghị quyết tiến hành tổ chức hội nghị thống nhất, triển khai các nội dung, công việc của Tổ. Đồng chí Thịnh Đức Tiền, Phó Bí thư Đảng ủy, tổ trưởng dự và chỉ đạo. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên của Tổ. Các đại biểu đã thảo luận, thống nhất nội dung khảo sát và phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Theo đó, nội dung khảo sát cần bám vào quy định, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong từng loại hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để đưa ra các nội dung khảo sát phù hợp, sát với nội dung xây dựng Nghị quyết.

Các đại biểu dự hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Thịnh Đức Tiền, Phó Bí thư Đảng ủy, tổ trưởng nhấn mạnh, Nghị quyết do Tổ được phân công nghiên cứu, soạn thảo là Nghị quyết quan trọng của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thống nhất ban hành trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối; đồng chí cũng yêu cầu thành viên của Tổ bám sát mốc thời gian trong Kế hoạch số 14-KH/ĐU, ngày 26/02/2021 và nhiệm vụ được phân công, nghiên cứu các văn bản, các quy định và tình hình hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng triển khai xây dựng nghị quyết theo các bước đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Ngọc Ánh