Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình
Chào mừng đại hội đại biểu hội cựu chiến binh khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương tổ chức

Thứ bảy, 27/03/2021

Cùng với các địa phương trong toàn tỉnh, ngày 27/3, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình tổ chức cho cán bộ, đảng viên trong khối theo dõi Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị cán bộ chủ chốt cấp khối học tập, quán triệt Nghị quyết XIII của Đảng tại điểm cầu Sở Thông tin và truyền thông.

Theo đó, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình bố trí 5 điểm cầu trực tuyến, đảm bảo chất lượng hình ảnh, âm thanh tốt, tạo điều kiện cho 546 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được tham dự và trực tiếp nghe các báo cáo viên là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII truyền đạt.

Bên cạnh đó, các tài liệu nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền như: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (tập 1, tập 2); Những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng… cũng đã được chuyển đến các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ khối.

Đối với các đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc chưa được tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc bằng hình thức trực tuyến, sẽ được các đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức sau khi Hội nghị trực tuyến sẽ được tổ chức theo kế hoạch.

Các đại biểu dự hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết XIII của Đảng tại điểm cầu Văn phòng Tỉnh ủy

Hội nghị diễn ra trong 02 ngày (27-28/3/2021), Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên trong khối nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ khối, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết./.

Đinh Đông, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh