Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình
Chào mừng đại hội đại biểu hội cựu chiến binh khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Hội thi “Báo cáo viên tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025”

Thứ sáu, 17/09/2021

       Thực hiện Kế hoạch số 21-KH/ĐUK, ngày 31/3/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Thông báo số 02-TB/BTCHT, ngày 09/9/2021 về việc tổ chức Hội thi “Báo cáo viên tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025”. Hội thi chính thức diễn ra vòng chung khảo từ ngày 28 - 29/9/2021 tại Hội trường H1, Trường Đại học Hoa Lư Ninh Bình, với sự tham gia của 12 thí sinh đến từ các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng Bộ Khối.

       Thông qua Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Khối những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Qua đó củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động đối với Đảng, với chế độ; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

       Hội thi cũng là sân chơi, tạo điều kiện để báo cáo viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thuyết trình, thúc đẩy việc đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đưa hoạt động báo cáo viên ngày càng đi vào nền nếp.

       Thí sinh tham gia Hội thi trải qua 3 phần thi bao gồm: Soạn thảo đề cương chuyên đề nghị quyết; thuyết trình và trả lời câu hỏi phụ do Ban Giám khảo đưa ra ngay sau phần thi thuyết trình.

       Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trân trọng giới thiệu gương mặt các thí sinh tham gia Hội thi.

Lê Phương Hà

Sinh ngày: 15/4/1989

Trưởng Ban xây dựng Đoàn

Đảng bộ Tỉnh đoàn

Số báo danh: 01

Bùi Hồng Hạnh

Sinh ngày: 28/7/1991

CV TT TT xúc tiến du lịch

Đảng bộ Sở Du Lịch

Số báo danh: 03

Nguyễn Thanh Sơn

Sinh ngày: 29/10/1977

Phó Trưởng ban Tôn giáo

Đảng bộ Sở Nội vụ

Số báo danh: 04

Lê Thị Ngọc Thùy

Sinh ngày: 23/3/1983

Phó Trưởng bộ môn LLCT

Đảng bộ Trường ĐH Hoa Lư

Số báo danh: 05

Đỗ Văn Mười

Sinh ngày: 14/12/1980

Trưởng phòng BVCTNB - TH

Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Số báo danh: 07

Phạm Thị Hoa Mai

Sinh ngày: 17/9//1979

Trưởng Phòng PBGDPL

Đảng bộ Sở Tư pháp

Số báo danh: 08

Vũ Thị Thu

Sinh ngày: 05/3/1982

PGĐ Bảo tàng tỉnh

Đảng bộ Sở VH và TT

Số báo danh: 09

Đinh Thị Hoa

Sinh ngày: 01/3/1988

Giảng viên Khoa NN & PL

Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh

Số báo danh: 10

Phạm Thị Hường

Sinh ngày: 29/10/1985

Phó Trưởng ban Xây dựng Hội

Chi bộ Hội Nông dân tỉnh

Số báo danh: 11

Lê Xuân Đông

Sinh ngày: 05/3/1974

Uỷ viên BTV Đảng ủy

Đảng bộ Công ty CN hóa chất

mỏ Bắc Trung bộ - Micco

Số báo danh: 12

Đào Duy Thương

Sinh ngày: 16/12/1973

Giám đốc Trung tâm

Viễn thông TP Ninh Bình

Đảng bộ Viễn thông Ninh Bình

Số báo danh: 13

Vũ Văn Huy

Sinh ngày: 01/3/1974

Trưởng phòng Dân vận

các cơ quan Nhà nước

Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy

Số báo danh: 14

 

 

Xuân Quỳnh