Main
Chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2022); 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)

Ký cam kết thực hiện mô hình điểm tại Chi bộ Công ty cổ phần Bình Điền Ninh Bình

Thứ ba, 15/03/2022

Chiều ngày 14/3/2022, Chi bộ Công ty cổ phần Bình Điền Ninh Bình tổ chức ra mắt và ký cam kết thực hiện mô hình điểm "Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện quản lý chất lượng, môi trường và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh". Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu dự buổi ký cam kết thực hiện mô hình điểm

Cùng dự có các đồng chí: Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; Chi ủy Chi bộ và lãnh đạo Công ty cổ phần Bình Điền Ninh Bình.

Đây là mô hình đầu tiên ra mắt trong 15 mô hình điểm được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo thực hiện nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Chủ đề công tác năm 2022 của Tỉnh ủy về "Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính" và Nghị quyết số 01, số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị, sau khi thống nhất nội dung thi đua, đại diện Chi ủy Chi bộ, Ban Giám đốc, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ sản xuất của Công ty Cổ phần Bình Điền Ninh Bình đã tiến hành ký cam kết thực hiện mô hình trong thời gian từ nay đến năm 2025.

Mục tiêu đề ra là có 100% cán bộ, đảng viên và người lao động trong Công ty đăng ký thực hiện phong trào thi đua của doanh nghiệp để thực hiện tốt mô hình. Hàng năm, có từ 1 đến 2 sáng kiến về an toàn lao động; cải tiến kỹ thuật, bảo vệ môi trường... được áp dụng vào trong sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp. 100% cán bộ, đảng viên, người lao động chấp hành tốt các nội quy lao động theo quy định, không để xảy ra vi phạm về quy trình sản xuất; xuất, nhập hàng hóa; quy trình xử lý nước thải...

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối biểu dương, đánh giá cao sự chủ động của Chi bộ Công ty cổ phần Bình Điền Ninh Bình trong việc xây dựng mô hình điểm của Công ty với các tiêu chí cụ thể là nội dung sáng tạo, khâu đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05 gắn với chủ đề năm 2022 của Tỉnh ủy và các nghị quyết của Đảng bộ Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Qua đó góp phần đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo thiết thực, hiệu quả theo phương châm "nói đi đôi với làm", gắn "học tập với làm theo". Đồng chí cũng đã biểu dương buổi ra mắt mô hình cũng là dịp chào mừng kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình và 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (01/4/1992 - 01/4/2022). 

Đồng chí đề nghị Chi bộ, Ban Giám đốc Công ty đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, người lao động hưởng ứng tham gia thực hiện; hằng năm có sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm, biểu dương tập thể, cá nhân điển hình, làm cơ sở nhân rộng tại doanh nghiệp và trong toàn Đảng bộ Khối. Trong quá trình thực hiện cần tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các tiêu chí đã đề ra; kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh, bổ sung, điều chỉnh những bất cập sát với thực tiễn của doanh nghiệp để mô hình đi vào hoạt động thực chất, hiệu quả.

Các đại biểu chứng kiến ký cam kết

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy Khối, đồng chí Bí thư Chi bộ Công ty cổ phần Bình Điền Ninh Bình đã lĩnh hội đầy đủ, toàn diện các nội dung, ý kiến chỉ đạo và sẽ tập trung nghiên cứu để bổ sung vào chương trình, kế hoạch và từng hoạt động cụ thể của công ty.

Đinh Đông

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
93387

Trực tuyến: 3

Hôm nay: 229

Hôm qua: 515