Main
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập Đảng bộ khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (17/7/2019 - 17/7/2024); 113 năm ngày bác hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2024); 76 năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2024); 55  năm thành lập chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam (6/6/1969 - 6/6/2024)

Hội thảo “Đổi mới công tác nắm tình hình Nhân dân, tham mưu và tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở”.

Thứ năm, 15/09/2022

Chiều ngày 14/9, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo “Đổi mới công tác nắm tình hình Nhân dân, tham mưu và tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở”. Đồng chí Đ/c Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ,  Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh,  các Đảng ủy trực thuộc tỉnh, Thường trực các huyện, thành ủy, Trưởng Ban Dân vận các huyện, thành ủy.

Quang cảnh hội thảo

Báo cáo đề dẫn Hội thảo khẳng định: Công tác nắm tình hình nhân dân là một nhiệm vụ quan trọng của công tác dân vận, góp phần phục vụ công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp nói chung và nhiệm vụ công tác dân vận nói riêng. Ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta đã coi việc nắm bắt lòng dân (tâm tư, nguyện vọng, ý chí của nhân dân) là một trong những việc quan trọng hàng đầu nhằm đề ra các chủ trương, đường lối cách mạng phù hợp với lòng dân. Thời gian qua, để tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, nhận thức, hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong tỉnh về công tác dân vận đã có sự chuyển biến mạnh mẽ. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác đối thoại, công tác giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ, các đoàn thể CT-XH và nhân dân; phát huy vai trò của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch; đổi mới nội dung, phương thức nắm tình hình nhân dân; áp dụng công nghệ thông tin để tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước nhanh hơn, kịp thời hơn.

Công tác dân vận được đa dạng hóa hình thức vận động, nắm bắt, đánh giá tình hình Nhân dân theo hướng thiết thực, sát với thực tiễn cuộc sống. Ban Dân vận, MTTQ, các đoàn thể các cấp đã có nhiều cố gắng trong đổi mới nội dung, phương thức nắm tình hình Nhân dân, phối hợp tham mưu và tham gia giải quyết các vấn đề vướng mắc, phát sinh ở cơ sở đạt hiệu quả, như công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư; công tác phòng, chống dịch Covid-19; tham mưu giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến tôn giáo, thực hiện chính sách an sinh xã hội...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác nắm tình hình nhân dân vẫn còn những hạn chế: Việc nắm tình hình Nhân dân, tình hình tôn giáo của hệ thống dân vận, MTTQ và các đoàn thể các cấp chưa thường xuyên, thiếu phương pháp nắm bắt và dự báo chưa kịp thời, đầy đủ; nhiều nơi chưa sâu sát cơ sở, nắm chưa chắc tình hình địa bàn, diễn biến tâm trạng Nhân dân, các vấn đề bất cập, vướng mắc ở cơ sở; công tác vận động, tuyên truyền chưa đáp ứng được yêu cầu. Chưa ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong nắm tình hình hình, phân tích, dự báo tình hình Nhân dân, các vấn đề tiềm ẩn yếu tố phát sinh ở cơ sở để có tham mưu, đề xuất kịp thời. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo chưa kịp thời, đầy đủ; phối hợp chưa đồng bộ, chặt chẽ với chính quyền, MTTQ, các đoàn thể để giải quyết những tình huống dân vận cụ thể ở cơ sở.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe một số tham luận và các ý kiến phát biểu trao đổi, đánh giá thực trạng, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác nắm tình hình nhân dân và tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở hiện nay, đồng thời chỉ ra ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, cũng như những những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện. Trên cơ sở đó, đưa ra một số giải pháp khả thi để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh khẳng định: Cấp ủy và cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh luôn coi trọng công tác dân vận, đặc biệt là việc nắm bắt tình hình nhân dân. Qua đó, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng đảng, chính quyền, vững mạnh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống nhân dân. Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tham luận tại hội thảo, đồng thời tiếp thu, tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác nắm tình hình nhân dân, tham mưu và giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025".

Châu Yên – Ban Dân vận Tỉnh ủy

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
386677

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 56

Hôm qua: 458