Main
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO 2023; NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2023)

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh 6 tháng đầu năm 2021

Thứ sáu, 16/07/2021

       Thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, 6 tháng đầu năm, cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối đã chủ động triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đảng.

       UBKT Đảng ủy Khối và cơ sở đã tham mưu giúp cấp ủy: kiểm tra 15 tổ chức đảng và 15 đảng viên; giám sát đối với 23 tổ chức và 19 đảng viên (16 cấp ủy viên). Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và việc chấp hành Điều lệ Đảng, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

       UBKT các cấp đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm 10 tổ chức đảng và 10 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 11 tổ chức; giám sát chuyên đề 18 tổ chức và 20 đảng viên (15 cấp ủy viên); kiểm tra việc quản lý và sử dụng tài chính 29 tổ chức.

       Cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 14 đảng viên bằng các hình thức: khiển trách 10 đảng viên, cảnh cáo 02 đảng viên, khai trừ 02 đảng viên.

       Kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm đã kịp thời giúp tổ chức đảng và đảng viên thấy được những ưu điểm để phát huy và khuyết điểm để sửa chữa, khắc phục; thi hành kỷ luật đảng đối với những đảng viên vi phạm được xử lý nghiêm có tác dụng răn đe, giáo dục, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng.

       Trong 6 tháng cuối năm 2021, UBKT các cấp thuộc Khối tiếp tục chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đã xây dựng. Tăng cường giám sát việc khắc phục các khuyết điểm sau kết luận kiểm tra đối với các tổ chức đảng và đảng viên; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ đề công tác năm của Tỉnh ủy về “kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”. Nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên, kịp thời phát hiện và tiến hành kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tập trung kiểm tra những lĩnh vực thường xuyên xảy ra vi phạm như nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, công tác tổ chức cán bộ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
144107

Trực tuyến: 3

Hôm nay: 97

Hôm qua: 181