Main
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập Đảng bộ khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (17/7/2019 - 17/7/2024); 113 năm ngày bác hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2024); 76 năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2024); 55  năm thành lập chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam (6/6/1969 - 6/6/2024)

UBKT Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

Thứ sáu, 30/07/2021

        Vừa qua, Đoàn kiểm tra của UBKT Đảng ủy Khối tiến hành kiểm tra đối với Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

      Qua kiểm tra cho thấy, từ năm 2020 đến nay, Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ tương đối toàn diện, có hiệu quả. Cấp ủy đã quán triệt, triển khai thực hiện Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, các văn bản của cấp ủy cấp trên và cấp mình về công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời xây dựng và thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBKT và Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, nhiệm kỳ 2020 - 2025… Quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, phân công đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy trực tiếp phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ; việc ban hành và thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của Đảng ủy, UBKT đã ngày càng bám sát vào chỉ tiêu, quy định của cấp trên xây dựng và thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm…

Đ/c Hoàng Thị Kim Bích, UV BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối - Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại hội nghị

        Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Kim Bích, UV BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối - Trưởng Đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh đã đạt được, đồng thời đề nghị cấp ủy trong thời gian tới tiếp tục tăng cường lãnh đạo UBKT Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Chú trọng giám sát chuyên đề; thực hiện giám sát thường xuyên đối với 100% tổ chức đảng và đảng viên, nhất là cấp ủy viên; xây dựng chương trình kiểm tra căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị xác định cụ thể nội dung, thời gian, đối tượng kiểm tra, giám sát đảm bảo cuộc kiểm tra, giám sát được thực hiện đúng kế hoạch. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra, giám sát góp phần thiết thực phục vụ cho sự lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.

Đoàn Hồng

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
411605

Trực tuyến: 3

Hôm nay: 28

Hôm qua: 678