Main
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập Đảng bộ khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (17/7/2019 - 17/7/2024); 113 năm ngày bác hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2024); 76 năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2024); 55  năm thành lập chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam (6/6/1969 - 6/6/2024)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 16

Thứ tư, 10/07/2024

Sáng ngày 10/7, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 16 để thảo luận, cho ý kiến vào Dự thảo: Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2024 và báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Dự hội nghị có các đồng chí: Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; các đồng chí chuyên viên các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy theo dõi Đảng bộ Khối. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu nhất trí đánh giá: trong 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, kịp thời cụ thể hóa, ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ. Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là tiếp tục thực hiện Chủ đề công tác năm 2024 của Tỉnh ủy; chỉ đạo triển khai các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung bài viểt “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" và tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam”" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổ chức thành công cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thu hút đông đảo ngưòi tham gia. Tổ chức gặp mặt bí thư cấp ủy nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng; hội nghị chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên ở Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh giai đoạn hiện nay”. Kịp thời sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong đó đã tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, khen thưởng 10 tập thể và 10 đảng viên đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01- KL/TW.

Thực hiện quy trình điều chỉnh cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020-2025; quy trình rà soát, bổ sung đề nghị bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư; cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý nhiệm kỳ 2020- 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030. Chỉ đạo triển khai thực hiện thí điểm mô hình “Chi bộ bốn tốt", “Đảng bộ bốn tốt" đối với 07 đảng bộ, chi bộ, đã tổ chức chương trình phát động thi đua tại Đảng bộ Viễn thông Ninh Bình và Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tăng cường đôn đốc tạo nguồn phát triển đảng viên và tuyên truyền thành lập tổ chức đảng, tổ chức chính trị- xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Trong 6 tháng đầu năm đã kết nạp 209 quần chúng ưu tú vào đảng (đạt 70% kế hoạch năm); thành lập mới 02 tổ chức đảng (đạt 100% kế hoạch năm) và 03 tổ chức đoàn thanh niên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (đạt 150% kế hoạch năm).

Các cuộc kiểm tra, giám sát được tiến hành theo kế hoạch, xem xét thi hành kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối làm việc với đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kế hoạch số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 61 -KH/TU của Ban Chấp hành Tỉnh ủy. Phối hợp với Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy, UBKT các cấp đã kiểm tra 44 tổ chức đảng, 29 đảng viên; giám sát 33 tổ chức đảng, 34 đảng viên, trong đó Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kiểm tra 3 tổ chức đảng, 3 cấp ủy viên; giám sát 6 tổ chức đảng, 6 cấp ủy viên.

Công tác dân vận và hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chủ trì phối hợp với một số đơn vị thăm, trao tặng 120 xuất quà cho hộ nghèo, đối tượng chính sách, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với số tiền 60 triệu đồng nhân dịp tết nguyên đán Giáp Thìn. Chỉ đạo các tổ chức chính tri-xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên chấp hành chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; phát động các phong trào thi đua yêu nước, phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giải quyết kịp thời kiến nghị hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, người lao động.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại hội nghị

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị cơ bản nhất trí với các dự thảo báo cáo, đồng thời phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ cần triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2024.

Theo đó, 6 tháng cuối năm 2024, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương, của tỉnh đảm bảo nghiêm túc, trong đó tập trung quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị và các văn bản của cấp ủy các cấp về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tiếp tục triển khai các đợt sinh hoạt chính trị về nội dung 02 tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đánh giá kết quả thực hiện chủ đề công tác năm 2024 của Tỉnh ủy.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (17/7/2019 -17/7/2024); 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 65 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình; ngày Doanh nhân Việt Nam và tổ chức giải thể thao Đảng bộ Khối lần thứ III; Hội thi Cán bộ kiểm tra giỏi năm 2024.

Xây dựng các văn bản tổ chức đại hội cấp cơ sở tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2025-20230; sửa đổi quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020- 2025; tiếp tục vận động thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới. Thực hiện và hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát năm 2024 theo chương trình đã đề ra.

Trong chương trình hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào Dự thảo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2024; báo cáo tài chính Đảng năm 2023; Báo cáo các công việc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã giải quyết từ sau hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 15 đến hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 16, các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 17.

Kết luận các nội dung của hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, đồng thời giao các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối tiếp thu các ý kiến tại hội nghị để hoàn thiện các dự thảo báo cáo, ban hành và tổ chức thực hiện.

Ngọc Ánh

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
411600

Trực tuyến: 4

Hôm nay: 23

Hôm qua: 678