Main
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập Đảng bộ khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (17/7/2019 - 17/7/2024); 113 năm ngày bác hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2024); 76 năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2024); 55  năm thành lập chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam (6/6/1969 - 6/6/2024)

Công tác tổ chức

Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về công tác cán bộ

Chiều 16/7/2024, Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác cán bộ.

Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên

Sáng 27/6/2024, Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao trang trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Việt Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ Công ty cổ phần Ô tô Thành Công Ninh Bình

Chiều ngày 29/5/2024, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Công ty cổ phần Ô tô Thành Công Ninh Bình.

Đảng ủy Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Bắc Trung bộ- MICCO tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên

Chiều ngày 21/5/2024, Đảng ủy Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Bắc Trung bộ -MICCO trang trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Triệu Đức Quảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty và đồng chí Phạm Đỗ Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty.

Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác cán bộ

Chiều ngày 16/5/2024, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối dự và chỉ đạo Hội nghị.

Quán triệt, triển khai thực hiện văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Sáng ngày 24/11/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Trao huy hiệu Đảng dịp 07/11/2023

Đảng bộ Khối trao huy hiệu Đảng dịp 07/11/2023

Trao tặng Huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2023

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có 10 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2023

Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnhvề công tác cán bộ

Sáng ngày 03/8/2023, Đảng ủy Sở Y tế tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về công tác cán bộ

Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về công tác cán bộ

Sáng ngày 18/7/2023, Đảng ủy Cục Hải quan Hà Nam Ninh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về công tác cán bộ

Những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý đảng viên tại Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Công tác quản lý đảng viên là một nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên trực tiếp góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm việc thực hiện Quy chế số 13-QC/TU ngày 25/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Sáng ngày 07/7/2023 Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chủ trì tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 việc thực hiện Quy chế số 13-QC/TU ngày 25/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Kết quả công tác kết nạp đảng viên 6 tháng đầu năm 2023 tại Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

6 tháng đầu năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc triển khai thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển đảng viên và đạt được kết quả tích cực

Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về công tác cán bộ

Sáng ngày 02/6/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình trang trọng tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về chuẩn y kết quả bầu đồng chí Chu Thị Giang, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2025.Sáng ngày 02/6/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình trang trọng tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về chuẩn y kết quả bầu đồng chí Chu Thị Giang, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về công tác cán bộ

Chiều ngày 17/5/2023, Chi bộ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Dự, chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối; Ông Nguyễn Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Tập đoàn Xuân Thành.

Đảng ủy Kho bạc Nhà nước Ninh Bình tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên

Sáng ngày 17/5/2023 Đảng ủy Kho bạc Nhà nước Ninh Bình trang trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Hữu Quỳnh, đảng viên Chi bộ Kho bạc Nhà nước huyện Nho Quan

Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác cán bộ

Sáng ngày 13/4/2023, Đảng ủy Sở Công thương tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về chuẩn y kết quả bầu đồng chí Dương Đức Đằng, Giám đốc Sở Công thương giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy Sở Công thương, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Thành lập chi bộ trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

Chiều ngày 06/4/2023, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Thành Công Hwashin.

Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ Công ty cổ phần Hyundai Thành Công Việt Nam (HTC)

Ngày 30/3/2023, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình phối hợp với lãnh đạo Công ty cổ phần Hyundai Thành Công Việt Nam (HTC) tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ Công ty cổ phần Hyundai Thành Công Việt Nam.

Đảng ủy Viễn thông Ninh Bình tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên

Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Quang Liêm, đảng viên, Tổ trưởng Kỹ thuật, Trung tâm Viễn thông Ninh Bình - Hoa Lư.

Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tại Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2023), ngày 03/02/2023, Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 03/02/2023

Hội nghị chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên

Chiều ngày 28/12/2022, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp tổ chức Hội nghị chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên điện lực các huyện, thành phố trực thuộc các huyện ủy, thành ủy về trực thuộc Đảng ủy Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình, thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Chi bộ Công ty cổ phần Sản xuất ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

 Chiều ngày 25/11/2022 Chi bộ Công ty cổ phần Sản xuất ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam trang trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thượng Tín, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nguyên Bí thư Chi bộ, đảng viên, Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam.

Hội nghị công bố quyết định kiện toàn Bí thư Chi bộ Công ty Bảo Việt Nhân thọ Ninh Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 10/11/2022, tại Công ty Bảo Việt Nhân thọ Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về kiện toàn Bí thư Chi bộ Công ty Bảo Việt Nhân thọ Ninh Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên

 Sáng ngày 07/11/2022 Đảng ủy Sở Tài chính long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Bùi Danh Vinh, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Văn phòng Sở.

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác cán bộ

Chiều ngày 31/10/2022, Đảng ủy Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về công tác cán bộ.

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác cán bộ

Chiều ngày 13/10/2022, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về công tác cán bộ.

Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ trong doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp tỉnh

Ngày 23/9/2022, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình phối hợp với lãnh đạo Công ty cổ phần DHA Ninh Bình tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ Công ty cổ phần DHA Ninh Bình.

Trao tặng Huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2022

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022), Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có 09 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2022. 

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng bộ bộ phận, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Thực hiện Kế hoạch số 57 - KH/ĐU, ngày 15/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận, nhiệm kỳ 2022 - 2025, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ, yêu cầu đặt ra.

Kết quả sau hơn 02 năm triển khai thực hiện Quy định số 213- QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị

Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị “Về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú” (sau đây gọi tắt là Quy định số 213-QĐ/TW), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đến cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm trong thực hiện Điều lệ, quy định của Đảng, trong việc giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; thường xuyên rà soát, lập danh sách đảng viên theo nơi cư trú và chủ động liên hệ với đảng ủy cơ sở và chi ủy, chi bộ nơi đảng viên cư trú để giới thiệu đảng viên đang học tập, công tác, lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức đảng trực thuộc Khối về sinh hoạt, thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy và nhân dân nơi cư trú theo đúng quy định.

Về việc thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác cán bộ

Sáng ngày 14/6/2022, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về công tác cán bộ.

Chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Chiều ngày 17/5/2022, Chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Văn Thuần, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về công tác cán bộ

Chiều ngày 18/4/2022, Đảng ủy Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về công tác cán bộ.

Hội nghị chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên

Sáng ngày 14/4/2022, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên Chi bộ Công ty CP Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh trực thuộc Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT về trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác cán bộ

Ngày 29/3/2022, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Ninh Bình tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về chuẩn y kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, chức danh Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020 -2025 đối với đồng chí Đinh Xuân Thắng, Phó Giám đốc phụ trách Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Ninh Bình.

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác cán bộ

Chiều ngày 22/3/2022, Đảng ủy Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Bắc Trung bộ - Micco tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về công tác cán bộ.

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác cán bộ

Chiều ngày 17/3/2022, Đảng ủy Bệnh viện Sản - Nhi Ninh Bình tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về công tác cán bộ.

Sinh hoạt chi bộ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

Sinh hoạt chi bộ là một trong những hoạt động chủ yếu của chi bộ, tác động trực tiếp đến công tác lãnh đạo của Đảng và quá trình nhận thức của cán bộ, đảng viên.

Tăng cường công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Nhằm tăng cường củng cố xây dựng đội ngũ đảng viên ở các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đảm bảo về số lượng và chất lượng, từ đó nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ xác định một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng, tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới và đạt được kết quả tích cực.

Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2022

Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022), các cấp ủy trong Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đảng viên đủ điều kiện.

Công bố Quyết định chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ,  Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Phúc Lộc

Chiều ngày 10/12/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định chỉ định đồng chí Nguyễn Trung Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Lộc tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Phúc Lộc, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 07/11/2021

Nhân dịp kỷ niệm 104 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2021), Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã dự và trao tặng Huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi Đảng đợt 07/11/2021 cho 04 đồng chí.

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác cán bộ

Chiều ngày 13/10/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định chỉ định đồng chí Lê Tuấn Dũng, Giám đốc Công ty cổ phần Bình Điền Ninh Bình tham gia Ban Chấp hành và giữ chức Bí thư Chi bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công bố Quyết định chuẩn y kết quả bầu Ban Thường vụ, chức danh Bí thư Đảng bộ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh

Sáng ngày 07/10/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình tổ chức công bố Quyết định chuẩn y kết quả bầu Ban Thường vụ, chức danh Bí thư Đảng bộ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên thuộc Chi bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh

Sáng ngày 7/9/2021, Chi bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 02/9/2021 cho đồng chí Trần Tiên Sinh, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh và đồng chí Lê Văn Cao, Phó Ban Tổ chức - Kiểm tra.

Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tại Đảng bộ Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Chiều ngày 01/9/2021, Đảng ủy Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2021 cho đồng chí Lâm Xuân Phương, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở và đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Bí thư Chi bộ, Chánh thanh tra Sở.

Chi bộ Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại và Du lịch Doanh Sinh tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng

Thi hành Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và thực hiện Quyết định số 262-QĐ/TU ngày 06/8/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình. Ngày 30/8/2021 Chi bộ Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại và Du lịch Doanh Sinh long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Công Chất, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty.

 

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng”

Trong hai ngày 17 và 18/8/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp” và “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các loại hình doanh nghiệp”.

Hội nghị chuyên đề về công tác phát triển đảng viên

Sáng ngày 12/8, tại Hội trường Kho bạc Nhà nước Ninh Bình, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác phát triển đảng viên năm 2021.

Vai trò của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Xác định công tác bảo vệ chính trị nội bộ là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chiến lược trong công tác xây dựng Đảng, từ khi thành lập đến nay, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

Đảng bộ cơ quan Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Chiều ngày 18/5/2021, Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2021 cho đồng chí Phạm Hồng Thái, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Pháp chế, đảng viên sinh hoạt đảng tại Chi bộ Tổng hợp - Thông tin, Dân nguyện thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh.

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hoàn thành việc kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ 4

Thực hiện Kế hoạch số 18-KH/TU ngày 30/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 22- KH/ĐUK, ngày 6/4/2021 về việc kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ tư.

Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ Quỹ tín dụng nhân dân Tràng Tiền

Ngày 26/4/2021, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình phối hợp với lãnh đạo Quỹ tín dụng nhân dân Tràng Tiền tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ Quỹ tín dụng nhân dân Tràng Tiền.

Một số giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới trong lực lượng công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh

Phát triển đảng viên nói chung, phát triển đảng viên trong lực lượng công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh nói riêng có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm củng cố, bổ sung nguồn lực, tăng thêm sức mạnh và bảo đảm tính kế thừa, phát triển của Đảng. Phát triển đảng viên trong công nhân, người lao động góp phần tăng cường bản chất giai cấp công nhân, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước

Tính đến tháng 4/2021, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình có 106 tổ chức cơ sở đảng (54 đảng bộ, 52 chi bộ) với 7.388 đảng viên. Trong đó có 17 tổ chức tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước (06 đảng bộ, 11 chi bộ) với 930 đảng viên.

Công bố Quyết định thành lập chi bộ Công ty cổ phần Austdoor Ninh Bình

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 13/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về tăng cường xây dựng và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Ngày 26/3/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình phối hợp với lãnh đạo Công ty cổ phần Austdoor Ninh Bình tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ Công ty cổ phần Austdoor Ninh Bình.

Khảo sát một số nội dung về công tác Tổ chức xây dựng Đảng tại Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Ngày 09/3/2021, Đoàn khảo sát một số nội dung về công tác Tổ chức xây dựng Đảng trọng tâm là công tác phát triển đảng của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Bình do đồng chí Nguyễn Quốc Toản, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đến làm việc tại Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh là Đảng bộ được hợp nhất từ Đảng bộ Khối Cơ quan và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh theo Quyết định số 1555-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hiện nay, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có 106 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 54 đảng bộ và 52 chi bộ cơ sở; với tổng số 7.333 đảng viên.

Nhiệm vụ và giải pháp góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các loại hình chi bộ ở Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 7/2019 trên cơ sở hợp nhất từ Đảng bộ Khối Cơ quan và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh. Hiện nay, Đảng bộ có 106 tổ chức cơ sở đảng trong các loại hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, có 54 đảng bộ, 52 chi bộ cơ sở và 491 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và đảng bộ bộ phận với 7.333 đảng viên.

Kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 01/2020, nhiệm vụ công tác tháng 02/2020

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
411599

Trực tuyến: 3

Hôm nay: 22

Hôm qua: 678