Main
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập Đảng bộ khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (17/7/2019 - 17/7/2024); 113 năm ngày bác hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2024); 76 năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2024); 55  năm thành lập chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam (6/6/1969 - 6/6/2024)

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng bộ bộ phận, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Thứ ba, 23/08/2022

Thực hiện Kế hoạch số 57 - KH/ĐU, ngày 15/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận, nhiệm kỳ 2022 - 2025, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ, yêu cầu đặt ra. Đây là một sự kiện quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Khối nhằm kiểm điểm, đánh giá đúng thực trạng, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, gắn với việc đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đồng thời chỉ ra khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2022 - 2025.

 

Đại hội Chi bộ Cơ yếu- Công nghệ thông tin (Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy )  nhiệm kỳ 2022-2025

Với số lượng chi bộ lớn, để hoàn thành đại hội theo đúng tiến độ đề ra, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kịp thời ban hành kế hoạch về việc chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2025; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, cán bộ theo dõi cơ sở trực tiếp dự đại hội điểm, tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm sau đại hội điểm; hướng dẫn, đôn đốc việc xây dựng văn kiện, chương trình, công tác nhân sự, quy trình bầu cử; kịp thời thông tin, tuyên truyền về kết quả đại hội trên Trang Thông tin điện tử Đảng bộ Khối, trên Fanpace, Facebook... Đã có 54/54 đảng ủy cơ sở ban hành kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc tập trung vào việc xác định yêu cầu về chất lượng, tiến độ xây dựng các văn kiện đại hội, đề án nhân sự chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ, thực hiện các bước quy trình nhân sự theo đúng kế hoạch, trình đảng ủy phê duyệt. Mỗi đảng ủy cơ sở chọn ít nhất 01 chi bộ đại hội điểm trước khi tiến hành đại hội đại trà.

 

Đại hội Chi bộ Văn phòng (Đảng bộ bộ phận Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam 2, Đảng ủy Xi măng The Vissai), nhiệm kỳ 2022-2025

Trong quá trình chuẩn bị đại hội, công tác tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết được các cấp ủy, chi bộ quan tâm chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo. Tại đại hội các ý kiến tham luận được phân công cho đảng viên chuẩn bị có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tiễn của từng chi bộ. Đặc biệt, do làm tốt công tác dự nguồn, quy trình nhân sự nên công tác bầu cử cấp ủy, các chức danh chủ chốt cấp ủy chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025 được tiến hành thuận lợi, đúng với nguồn nhân sự dự kiến đã được phê duyệt.

Nhìn chung, đại hội các chi bộ cơ bản diễn ra theo đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng Điều lệ Đảng, phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ, nêu cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, Bí thư Chi bộ, tăng cường giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ Đảng.

Đến ngày 18/8/2022, 54 đảng bộ cơ sở với 485 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, trực thuộc đảng bộ bộ phận đã hoàn thành việc tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Trong đó, tổng số cấp ủy được bầu cử tại đại hội là 1.221 đồng chí, tái cử 967 đồng chí (79,2%), tham gia lần đầu 254 đồng chí (20,8%); tổng số bí thư chi bộ là cấp trưởng cơ quan, đơn vị, phòng, ban: 417/485 (86%), trong đó, chi bộ bầu khuyết bí thư do đồng chí cấp trưởng không đủ tuổi tái cử hoặc chưa có nhân sự cấp trưởng 11 chi bộ (2,3%), bí thư chi bộ cơ cấu là cấp phó do đặc thù và thực tiễn công tác nhân sự, do sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan, đơn vị, phòng, ban: 68/485 (14%); có 283 chi bộ bầu chi ủy, 100 chi bộ có số lượng đảng viên ít chỉ bầu bí thư chi bộ, 102 chi bộ bầu bí thư và phó bí thư chi bộ.

Ngay sau đại hội, các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng bộ bộ phận đã chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội; quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, phân công nhiệm vụ cấp ủy viên, nhiệm kỳ 2022-2025.

Ngọc Hà

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
386677

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 56

Hôm qua: 458