Main
Chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng "Hà Nội- Điện biên phủ trên không" (12/1972 - 12/2022); 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022) và 33 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/11/1989 - 22/12/2022); 76 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2022)

Đoàn kiểm tra của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác tuyên giáo năm 2022

Thứ năm, 24/11/2022

Sáng ngày 24/11, Đoàn kiểm tra của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình do đồng chí Lê Xuân Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác tuyên giáo năm 2022 đối với Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Cùng dự làm việc với Đoàn Kiểm tra có đồng chí Trần Văn Thuần, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Khối.

Đoàn kiểm tra làm việc với Đảng ủy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ,Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy đã báo cáo với đoàn kiểm tra về kết quả triển khai thực hiện công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Theo đó, trong năm 2022, Ban Tuyên giáo và Dân vận đã tham mưu giúp Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, người lao động, đoàn viên, hội viên trong toàn Đảng bộ Khối và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trọng tâm là việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 Khóa XIII, các quy định của Trung ương, của tỉnh. Cụ thể hóa nội dung việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 và Kết luận số 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ khóa XIII gắn với việc thực hiện Chủ đề công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính” đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, sát hợp với thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề về “xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị” và tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”. Hoạt động thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại, ngày lễ lớn của của Đảng, của đất nước và của tỉnh; nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội được Đảng ủy Khối quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả. Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng được triển khai đồng bộ: số tin, bài được đăng tải trên trang Website và trang fanpage Đảng bộ Khối về các hoạt động của Đảng bộ Khối và cơ sở ngày càng tăng, phạm vi tin bài đa dạng trên các lĩnh vực. Công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ngày một chú trọng, góp phần làm thất bại các diễn biến “âm mưu hòa bình” của các thế lực thù địch; hoạt động của đội ngũ báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội cấp Khối; đội ngũ cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo, thường xuyên được coi trọng, đảm bảo về chất lượng và số lượng, hoạt động duy trì nền nếp, hiệu quả đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác khoa giáo và văn hóa, văn nghệ được triển khai kịp thời, đảm bảo theo quy định, hướng dẫn của cấp trên, qua đó tạo được không khí phấn khởi, đoàn kết, thống nhất trong các cấp ủy, tổ chức đảng; giữ vững ổn định, nỗ lực, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, của đất nước.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích bổ sung những kết quả trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Công tác Tuyên giáo của Đảng bộ Khối, đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để kịp thời khắc phục.

 

Đồng chí Lê Xuân Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Tuyên giáo. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Khối cần nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác chuyên môn; quan tâm hơn nữa đến công tác quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết đảm bảo phù hợp với tình hình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện công tác tuyên giáo; thường xuyên đổi mới, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trước đó, Đoàn kiểm tra của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trực tiếp kiểm tra việc tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2022 tại Đảng bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh  trực thuộc Đảng bộ Khối.

Ngọc Ánh

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
128646

Trực tuyến: 4

Hôm nay: 218

Hôm qua: 453