Main
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024)!           Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!              Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân giáp thìn!           Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2024!              kỷ niệm 45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (17/2/1979 - 17/2/2024)        kỷ niệm 69 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024)          kỷ niệm 176 năm ra đời tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (24/2/1848 - 24/2/2024)              Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!               

Đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống

Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ chính trị về phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Sáng ngày 29/11, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về Nghị quyết của Bộ chính trị về phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. 

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hoàn thành việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương năm Khóa XIII

Đến ngày 31/8/2022, 109/109 đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức xong hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

Trong ngày 21, 22/7/2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hội nghị được kết nối từ điểm cầu Trung ương đến 11.661 điểm cầu cấp huyện, cấp xã trên toàn quốc.

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Sáng ngày 26/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện một số văn bản của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).

Kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 12/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ tỉnh"

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ Cơ quan Tỉnh đoàn Ninh Bình tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Trong 2 ngày 19 - 20/5/2021, Đảng bộ Cơ quan Tỉnh đoàn Ninh Bình tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Trần Văn Thuần, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh dự chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt Nghị quyết; đồng chí Hoàng Ngọc Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Bí thư Tỉnh đoàn chủ trì hội nghị; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ cùng 39 cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ dự hội nghị.

Đảng ủy Chi nhánh xăng dầu Ninh Bình tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày 18/5/2021, Đảng ủy Chi nhánh xăng dầu Ninh Bình tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Dự chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt Nghị quyết có đồng chí Thịnh Đức Tiền, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; dự Hội nghị có các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban chấp hành Công đoàn; Trưởng, phó các phòng nghiệp vụ Chi nhánh, Cửa hàng trưởng các cửa hàng xăng dầu, kinh doanh tổng hợp; các phòng nghiệp vụ Chi nhánh.

Đảng bộ Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày 17 - 18/5/2021, Đảng bộ Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chi bộ Ngân hàng Phát triển Ninh Bình tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày 12/5/2021, Chi bộ Ngân hàng Phát triển Ninh Bình tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Trần Văn Thuần, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh dự chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt Nghị quyết; đồng chí Bùi Ngọc Quang, Bí thư Chi bộ, Giám đốc chủ trì hội nghị; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Chi bộ cùng 31 cán bộ, đảng viên, nhân viên, người lao động của đơn vị dự hội nghị.

Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Trong 02 ngày, 11 - 12/5/2021, Đảng uỷ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Trần Văn Thuần, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh dự chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt Nghị quyết; đồng chí Lê Ngọc Hồng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ cùng 63 cán bộ, đảng viên, kiểm sát viên, người lao động của đơn vị dự hội nghị.

Đảng bộ Cục Thuế tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Trong 02 ngày, 07 - 08/5/2021, Đảng uỷ Cục Thuế tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Sáng nay, ngày 01/6/2020 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Kết quả thực hiện Nghi quyết số 08 - NQ/TU ngày 13/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, củng cố tổ chức đảng, đoàn thể chính trị xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước ở Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
327177

Trực tuyến: 11

Hôm nay: 105

Hôm qua: 411