Main
Chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2022), ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2022), ngày truyền thống văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2022); 74 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra của Đảng (14/10/1930- 14/10/2022)

Đảng bộ Cục Thuế tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thứ hai, 10/05/2021

Trong 02 ngày, 07 - 08/5/2021, Đảng uỷ Cục Thuế tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Trần Văn Thuần, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh dự chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt Nghị quyết; đồng chí Đinh Nam Thắng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng chủ trì hội nghị; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ cùng hơn 300 cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Cục thuế tỉnh Ninh Bình dự hội nghị tại hội trường và 04 điểm cầu trực tiếp tại các Chi cục khu vực trong tỉnh.

Đồng chí Trần Văn Thuần, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh dự chỉ đạo và truyền đạt Nghị quyết tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Trần Văn Thuần, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối quán triệt các điểm mới, cốt lõi của 5 chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành TW khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;   Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Những nhận thức, tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức, tư duy mới về an ninh quốc gia và những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, đồng chí Phó Bí thư Thường trực cũng biểu dương sự chủ động của Đảng ủy đã tổ chức hội nghị nghiêm túc, bám sát kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Đồng thời, trong quá trình diễn ra Hội nghị các đại biểu cũng đã thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang và giãn cách theo đúng quy định về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID - 19.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Nam Thắng, Bí thư Đảng ủy Cục thuế tỉnh đã quán triệt việc tiếp thu, vận dụng, triển khai các nội dung, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống của cấp ủy các chi bộ trực thuộc và đảng viên đảm bảo hiệu quả, thiết thực, lựa chọn nhiệm vụ thực hiện ngay và thường xuyên phù hợp với công việc được giao.

Xuân Quỳnh

Bài viết khác
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
112526

Trực tuyến: 5

Hôm nay: 45

Hôm qua: 482