Main
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập Đảng bộ khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (17/7/2019 - 17/7/2024); 113 năm ngày bác hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2024); 76 năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2024); 55  năm thành lập chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam (6/6/1969 - 6/6/2024)

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hoàn thành việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương năm Khóa XIII

Thứ ba, 06/09/2022

Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch, đồng thời chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị trực tuyến đến cán bộ chủ chốt của Khối.

Ngày 21, 22/7/2022, cùng với các điểm cầu trong tỉnh, điểm cầu Hội nghị cán bộ chủ chốt của Khối tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh có các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy khối; Bí thư, phó bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp trực thuộc; lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy Khối; lãnh đạo các tổ chức chính trị- xã hội cấp Khối; các đồng chí báo cáo viên cấp Khối và đảng viên Cơ quan Đảng ủy Khối. Ngoài ra còn có 11 điểm cầu tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở với 552 cán bộ, đảng viên tham gia.

Hội nghị cán bộ chủ chốt của Khối


Ngay sau hội nghị cán bộ chủ chốt, các đảng ủy, chi ủy cơ sở đã xây dựng kế hoạch và tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đảm bảo thời gian, chất lượng. Đến ngày 31/8/2022, 109/109 đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức xong hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết. Tại hội nghị, các đồng chí báo cáo viên các đồng chí Báo cáo viên đã quán triệt nội dung các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5: Nghị quyết số 18 “về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19 “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20 “về tiếp tục, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21 “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Hội nghị quán triệt tại cơ sở

Qua theo dõi công tác tổ chức học tập cho thấy, tỉ lệ đảng viên tham gia học tập đạt trên 98%, một số đồng chí chưa tham gia học tập trung được là do đang đi công tác, đang tham gia học tập bồi dưỡng, nghỉ chế độ thai sản... Các đảng viên dự học tập có tinh thần trách nhiệm cao, nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, nhất là những điểm mới, những nhiệm vụ cần triển khai, tạo được sự thống nhất về nhận thức đối với tầm quan trọng của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

Ngọc Ánh

Bài viết khác
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
386696

Trực tuyến: 6

Hôm nay: 75

Hôm qua: 458