Main
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 48 năm ngày tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của nước Việt Nam thống nhất (khóa VI) (25/4/1976 - 25/4/2024).          

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Thứ năm, 28/10/2021

       Sáng ngày 26/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện một số văn bản của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).

       Dự chủ trì Hội nghị ở điểm cầu cấp tỉnh có đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

       Hội nghị được kết nối ở 154 điểm cầu từ tỉnh đến cơ sở với trên 8.100 đại biểu tham dự. 

       Cùng tham dự các điểm cầu từ tỉnh, tại điểm cầu do Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức. Đồng chí Thịnh Đức Tiền, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chủ trì Hội nghị; cùng dự có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp trực thuộc; lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội cấp Khối; đảng viên Cơ quan Đảng ủy Khối.

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

       Tại Hội nghị, đã quán triệt, triển khai Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; những điểm mới tại Quy định số 22-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Kế hoạch số 36-KH/TU, ngày 30/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).

       Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định: Các văn bản của Trung ương được quán triệt lần này hết sức quan trọng và thiết thực. Do đó, đồng chí đề nghị cấp ủy các cấp có trách nhiệm phổ biến tới các chi bộ, nghiêm túc tổ chức thực hiện nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, trong đó quan tâm đến các vấn đề cơ bản, cốt lõi, những điểm mới của các văn bản.

       Đồng chí cũng đề nghị trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của Trung ương, đặc biệt là về thi hành Điều lệ Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy đảm bảo phù hợp để tổ chức thực hiện có hiệu quả, hoàn thành trước tháng 12/2021. Về một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, cần tập trung làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; rà soát các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội, tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết tâm phấn đấu đạt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 ở mức cao nhất, tạo tiền đề trong năm đầu của nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

       * Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức 2 điểm cầu do Đảng ủy Khối tổ chức và Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh với 140 đồng chí tham dự. Tại các điểm cầu, công tác tổ chức được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tập trung, đáp ứng các yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19.

Đinh Đông

Bài viết khác
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
346598

Trực tuyến: 2

Hôm nay: 77

Hôm qua: 292