Main
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023); 113 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; 1055 năm nhà nước Đại Cồ Việt (968- 2023)

Sinh hoạt Chuyên đề nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam"

Thứ năm, 17/11/2022

Từ ngày 07 đến ngày 10 tháng 11 năm 2022, các chi bộ thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Nhiệt điện ninh Bình đã tiến hành tổ chức sinh hoạt Chuyên đề nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Quang cảnh buối sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ Khối Kỹ thuật

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã tập trung thảo luận làm rõ: Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; Bản chất của chủ nghĩa tư bản hiện nay; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở Việt Nam; thực tiễn công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong thời gian qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì trong bước đường tiếp theo…Đồng thời liên hệ nhận thức của bản thân sau khi nghiên cứu tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; khẳng định, làm rõ mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; những thành tựu trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Việt Nam; những vấn đề đặt ra từ thực tiễn và những chủ trương, giải pháp để từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; vị trí, vai trò của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, góp phần thực hiện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phạm Văn An, Đảng ủy Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình

Bài viết khác
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
164125

Trực tuyến: 8

Hôm nay: 96

Hôm qua: 305