Main
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập Đảng bộ khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (17/7/2019 - 17/7/2024); 113 năm ngày bác hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2024); 76 năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2024); 55  năm thành lập chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam (6/6/1969 - 6/6/2024)

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Thứ hai, 19/04/2021

Sáng ngày 19/4/2021, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhận tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Về dự, chỉ đạo có đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Cùng dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc; đại biểu chuyên viên các Ban, Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi Đảng bộ Khối; Trưởng, Phó các Ban, Văn Phòng Đảng ủy; đại biểu lãnh đạo đoàn thể chính trị cấp Khối; các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Hội nghị đã nghe và thảo luận báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Hội nghị thống nhất đánh giá: Trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, các cấp ủy trong Đảng bộ đã tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện Chi thị số 05 của Bộ Chính trị có hiệu quả, đạt nhiều kết quả quan trọng, đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động, nhất là người đứng đầu; nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, đối mới tác phong, lề lối làm việc, tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng đã chỉ đạo làm tốt việc tổ chức các phong trào thi đua, công tác biểu dương, khen thưởng, trong 5 năm qua kết quả: đến nay, toàn khối đã có 893 tập thể và 2.026 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được biểu dương, khen thưởng.

Các đại biểu dự Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã đạt được trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Đồng chí cũng đồng tình với 5 tồn tại, hạn chế mà Đảng ủy Khối đã thẳng thắn nhìn nhận và yêu cầu trong thời gian tới, Đảng ủy Khối cần quan tâm nâng cao hơn nữa nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa thiết thực, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05; phải gắn chặt việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI, XII), việc thực hiện các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về nêu gương, nhất là của người đứng đầu gắn với thực hiện nhiệm vụ đặc thù của từng cơ quan, đơn vị.

Đc Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Đồng chí nhấn mạnh: Do đặc thù của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Khối có nhiều cơ quan tham mưu, chuyên môn của Đảng, Nhà nước cấp tỉnh, trực tiếp tham mưu hoạch định, thực hiện chế độ, chính sách đối với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, do đó rất cần cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm, quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, để cụ thể hóa vào nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình; sâu sát cơ sở, tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, nổi cộm mà cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đang quan tâm.

Bên cạnh đó là đẩy mạnh việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; quan tâm biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến theo đúng hướng dẫn của Trung ương.

Đc Trần Văn Thuần, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhấn mạnh những ưu điểm đã đạt được thảng thắn chí ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, đồng thời thống nhất một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tói, tin tưởng rằng, các cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động trong Đảng bộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025 và Nghi quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã khen thưởng 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị./.

Đinh Đông, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
411574

Trực tuyến: 9

Hôm nay: 675

Hôm qua: 1204