Main
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập Đảng bộ khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (17/7/2019 - 17/7/2024); 113 năm ngày bác hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2024); 76 năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2024); 55  năm thành lập chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam (6/6/1969 - 6/6/2024)

HIỆU QUẢ TỪ NHỮNG MÔ HÌNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH

Thứ năm, 06/06/2024

Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Chủ đề công tác hằng năm của Tỉnh ủy trong Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh được thực hiện nghiêm túc, ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, người lao động. Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Khối đã có những mô hình hay, cách làm mới trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính tri và công tác xây dựng Đảng; chủ động lựa chọn những vấn đề khó, những khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết có kết quả rõ rệt.

Để có được kết quả đó, bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, cụ thể hóa nội dung chỉ đạo cấp ủy cơ sở và các tổ chức chính trị - xã hội cấp Khối tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Chủ đề công tác hằng năm của Tỉnh ủy đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, sát hợp với thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành 02 nghị quyết, 12 kế hoạch, 05 hướng dẫn, 14 công văn lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy cơ sở đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chủ đề công tác hằng năm của Tỉnh ủy.

Để cụ thể hóa và tạo sức lan tỏa, sâu rộng trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy cơ sở xây dựng và triển khai thực hiện các mô hình về học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Chủ đề công tác hằng năm của Tỉnh ủy và 2 nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối. Đã tổ chức ra mắt 15 mô hình điểm và nhân ra diện rộng; đến nay toàn Khối có 64 mô hình, phần việc được đăng ký và triển khai thực hiện hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tiêu biểu như các mô hình của các đơn vị: Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy “Nâng cao trách nhiệm, sáng tạo tham mưu biên tập, xuất bản lịch sử Đảng bộ tỉnh”; Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy “Tuyên truyền, hướng dẫn thành lập tổ chức đảng trong Hội doanh nghiệp các huyện, thành phố”; Chi bộ Cơ quan Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng”; Đảng bộ Sở Du lịch “Văn minh du lịch tại khu Du lịch sinh thái Tràng An trở thành điểm đến An toàn, thân thiện, chất lượng và hấp dẫn”; Đảng bộ Sở Công thương “Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao”; Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: “Xây dựng văn hóa công vụ góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn”; Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh “Tín dụng chính sách đồng hành cùng người dân vượt khó”; Đảng bộ Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình “Nâng cao hiệu quả quản lý kinh doanh khác trong Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình”; Đảng bộ Viễn thông Ninh Bình: “Điều hành sản xuất kinh doanh theo bộ chỉ số”; Đảng bộ Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình “Sản xuất kinh doanh đi đôi với công tác bảo vệ môi trường”.v.v….

Ký cam kết thực hiện mô hình “Sản xuất kinh doanh khác trong Công ty Điện lực Ninh Bình”

Việc xây dựng và triển khai thực hiện các mô hình, phần việc về học tập và làm theo Bác được các cấp uỷ, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo trong ứng dụng chuyển đổi số vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tiến hành rà soát đánh giá thủ tục hành chính phát sinh nhiều hồ sơ, thủ tục hành chính liên thông giải quyết với nhiều cấp, nhiều ngành; đề xuất phương án cắt giảm, rút ngắn thời gian, đơn giản hoá, chuẩn hoá quy trình giải quyết thủ tục hành chính; thống kê, đánh giá, rà soát lại danh mục thủ tục hành chính đưa ra thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Đến nay, các cơ quan, đơn vị trong Khối đã cắt giảm, rút ngắn thời gian thực hiện trong quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo thực chất, hiệu quả, đúng quy định; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nhiều văn bản về ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện môi trường pháp lý trong xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Việc phát triển, ứng dụng dịch vụ thông minh trong quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chính trị được các các cấp uỷ và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện; một số đơn vị tiêu biểu như: Sở Y tế sử dụng dịch vụ phần mềm quản lý khám chữa bệnh, bệnh án điện tử, nhắn tin nhắc tiêm chủng; Sở Du lịch sử dụng Cổng thông tin điện tử du lịch, wifi maketing; Sở Giáo dục - Đào tạo, Trường Đại học Hoa Lư tổ chức đào tạo trực tuyến và soạn giáo án điện tử; Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình, Viễn thông Ninh Bình, Bưu điện tỉnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành và sản xuất kinh doanh....

Tổng kết 02 năm thực hiện mô hình “Tín dụng chính sách đồng hành cùng người dân vượt khó” của Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

Cấp ủy trong các doanh nghiệp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và giữ gìn uy tín thương hiệu doanh nghiệp, thương hiệu sản phẩm; nhiều doanh nghiệp chú trọng đầu tư, đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ để tăng doanh số và thị phần; có chính sách quảng bá, tiếp thị bán hàng thông qua việc tổ chức hội nghị khách hàng, tham gia quảng bá sản phẩm ở các hội chợ, tham gia triển lãm...; xây dựng văn hóa riêng của ngành và lĩnh vực hoạt động; xây dựng chiến lược thị trường, triết lý kinh doanh, xác định tầm nhìn, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu, lập kế hoạch quảng bá thương hiệu.... nhằm đạt hiệu quả cao nhất, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển; đồng thời quan tâm, chú trọng công tác bảo vệ môi trường, nâng cao trách nhiệm xã hội, vì lợi ích chung của cộng đồng.

Qua việc xây dựng và triển khai thực hiện các mô hình, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là người đứng đầu về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương được quan tâm, chú trọng; tinh thần, thái độ phục vụ, trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên, người lao động được nâng lên; việc thực hiện văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp có chuyển biến tích cực. Đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, nêu gương của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ, đảng viên, người lao động, đoàn viên, hội viên trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chủ đề công tác hằng năm của Tỉnh ủy, các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và Nghị quyết của các cấp ủy cơ sở.

                 Nguyễn Thị Thu Hiền, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
386677

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 56

Hôm qua: 458