Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình
Chào mừng đại hội đại biểu hội cựu chiến binh khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Thông báo

Quyết định kết thúc hoạt động của Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, thành lập Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Cập nhật: Thứ sáu, 22/11/2019

Thông báo khác