Main
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024)!           Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!              Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân giáp thìn!           Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2024!              kỷ niệm 45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (17/2/1979 - 17/2/2024)        kỷ niệm 69 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024)          kỷ niệm 176 năm ra đời tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (24/2/1848 - 24/2/2024)              Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!               

Chức năng, nhiệm vụ văn phòng Đảng ủy Khối

Thứ ba, 11/02/2020

a. Chức năng

- Văn phòng Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh là cơ quan tham mưu thuộc hệ thống ban Đảng của Đảng ủy khối, có chức năng tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy khối tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo của Đảng ủy, phối kết hợp điều hòa hoạt động của các ban của Đảng ủy, đồng thời làm trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ cấp ủy.

- Văn phòng Đảng ủy là cơ quan phục vụ trực tiếp các hoạt động hằng ngày của cấp ủy: tổ chức phục vụ các hội nghị của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy; nhân sao, phát hành và lưu trữ tài liệu; quản lý ngân sách, tài chính, tài sản và bảo đảm các điều kiện, phương tiện làm việc của cấp ủy, các ban xây dựng của Đảng ủy khối, Đoàn khối, Hội Cựu chiến binh khối.

b. Nhiệm vụ

- Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy khối điều hành hoạt động của các ban, Văn phòng, các tổ chức chính trị - xã hội cấp khối; việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch trọng tâm công tác hằng năm, chương trình công tác toàn khóa, quy chế làm việc của cấp ủy.

- Theo dõi, đôn đốc, thẩm định việc chuẩn bị các nội dung, chương trình hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực, hội nghị giao ban cơ quan về yêu cầu, phạm vi, quy trình, tiến độ chuẩn bị và thể thức văn bản.

- Theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của cấp ủy cơ sở trực thuộc về tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy khối, phối hợp với các ban và cấp ủy cơ sở triển khai, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo theo phân cấp quản lý.

- Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy,  tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Đảng, khai thác mạng tin học có hiệu quả… thực hiện tốt các lĩnh vực công tác văn thư, lưu trữ, in ấn, cấp phát tài liệu theo quy định hiện hành.

- Phối hợp và tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận và chuyển giao cho các cơ quan có trách nhiệm giải quyết các đơn thư gửi đến cấp ủy, theo dõi giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của tổ chức và cá nhân.

- Quản lý tài chính, ngân sách, tài sản của Đảng ủy khối; bảo đảm các điều kiện và phương tiện làm việc cho cấp ủy và các ban của Đảng ủy khối, Đoàn khối, Hội Cựu chiến binh khối; phối kết hợp với các cơ quan liên quan bảo đảm an ninh, an toàn trong trụ sở làm việc.

- Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác Văn phòng cấp ủy, hướng dẫn, định kỳ tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ Văn phòng cấp ủy cho cán bộ làm công tác Văn phòng cấp ủy tại các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
327262

Trực tuyến: 9

Hôm nay: 190

Hôm qua: 411