Main
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024)!           Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!              Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân giáp thìn!           Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2024!              kỷ niệm 45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (17/2/1979 - 17/2/2024)        kỷ niệm 69 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024)          kỷ niệm 176 năm ra đời tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (24/2/1848 - 24/2/2024)              Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!               
Chức năng nhiệm vụ

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 17/7/2019 trên cơ sở hợp nhất Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh với chức năng, nhiệm vụ chuyên trách công tác Đảng trực thuộc Tỉnh ủy Ninh Bình bao gồm 105 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (53 đảng bộ; 52 chi bộ, 10 đảng bộ bộ phận) với 7268 đảng viên. Đảng bộ có tính đặc thù là không có chính quyền cùng cấp. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ khối lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ của từng lĩnh vực được giao.

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong khối thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong khối trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, doanh nghiệp và đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên trong khối chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong khối. Cụ thể trên các lĩnh vực:

- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

- Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

- Lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

- Lãnh đạo công tác cán bộ.

- Lãnh đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

- Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội.

- Lãnh đạo công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Thực hiện một số nhiệm vụ do Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ giao.

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
327205

Trực tuyến: 7

Hôm nay: 133

Hôm qua: 411