Main
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập Đảng bộ khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (17/7/2019 - 17/7/2024); 113 năm ngày bác hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2024); 76 năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2024); 55  năm thành lập chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam (6/6/1969 - 6/6/2024)

Sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ ba, 07/05/2024

Chiều ngày 03/5/2024, Chi bộ Trung tâm Thư viện- Thiết bị trường Đại học Hoa Lư đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị theo nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại hội nghị, đồng chí Dương Trọng Hạnh, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Thư viện- Thiết bị thay mặt Chi ủy, trực tiếp giới thiệu những nội dung cốt lõi trong bài viết của Tổng Bí thư viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”.

Qua buổi sinh hoạt chính trị đã giúp cán bộ, đảng viên của Trung tâm nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, khơi dậy niềm tự hào, niềm tin son sắt vào Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng. Khẳng định vai trò, sứ mệnh, sự cống hiến của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng dân tộc; khẳng định đường lối, sự lãnh đạo đúng đắn, những thành tựu vĩ đại của cách mạng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lịch sử đấu tranh, dựng nước, giữ nước; kiên định, kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa phồn vinh, hạnh phúc.

Kết thúc buổi sinh hoạt chính trị, toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đã đồng sức, đồng lòng, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Trường Đại học Hoa Lư phát triển toàn diện, thực sự trở thành Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Ninh Bình và một số vùng lân cận./.

*Nguồn: Đảng ủy trường Đại học Hoa Lư

Bài viết khác
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
386675

Trực tuyến: 5

Hôm nay: 54

Hôm qua: 458