Main
Chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng "Hà Nội- Điện biên phủ trên không" (12/1972 - 12/2022); 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022) và 33 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/11/1989 - 22/12/2022); 76 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2022)

Công tác dân vận

Phát huy truyền thống vẻ vang 92 năm, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta. Công tác dân vận từng thời kỳ cách mạng có những nội dung, phương thức khác nhau, nhưng đều hướng đến mục tiêu quan trọng đó là tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân với Đảng; vận động, thu hút rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc cho quá trình phát triển đất nước.

Hội thảo “Đổi mới công tác nắm tình hình Nhân dân, tham mưu và tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở”.

Chiều ngày 14/9, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo “Đổi mới công tác nắm tình hình Nhân dân, tham mưu và tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở”

Phát huy truyền thống vẻ vang 91 năm, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới

Tháng 10/1999, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ viết bài báo "Dân vận", Bộ Chính trị (khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 15/10/1930 là Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và quyết định chọn ngày 15/10 hằng năm là ngày "Dân vận của cả nước".

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2021) và "Tháng Dân vận" năm 2021

Báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021

Kết quả thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

Kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2020

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
128652

Trực tuyến: 8

Hôm nay: 224

Hôm qua: 453