Main
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023); 113 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; 1055 năm nhà nước Đại Cồ Việt (968- 2023)

Chi bộ Công ty cổ phần Bình Điền Ninh Bình tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ tư, 09/11/2022

Sáng ngày 04/11/2022, Chi bộ Công ty cổ phần Bình Điền Ninh Bình  tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phó bí thư chi bộ đã tập trung làm rõ các vấn đề: (1)Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; (2)Bản chất của chủ nghĩa tư bản hiện nay; (3)Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở Việt Nam; (4)Thực tiễn công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong thời gian qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì trong bước đường tiếp theo,… Buổi sinh hoạt chuyên đề đã giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Phát biểu kết luận tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Chi bộ đã giao nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên tiếp tục nghiên cứu, thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung “Tác phẩm”. Đồng thời trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ chính trị được giao cần cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Quốc Uy, Chi bộ Công ty CP Bình Điền Ninh Bình

Bài viết khác
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
164143

Trực tuyến: 8

Hôm nay: 114

Hôm qua: 305