Main
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023); 113 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; 1055 năm nhà nước Đại Cồ Việt (968- 2023)

Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức quán triệt, phổ biến khái quát về tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thứ ba, 08/11/2022

Sáng 07/11, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng tháng 11 năm 2022 với chuyên đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dự buổi sinh hoạt chính trị tư tưởng có đồng chí Nguyễn Hải Riện, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí đảng viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Hải Riện, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh quán triệt, phổ biến khái quát về tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo đó, nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 -19-5-2021) và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ngày 23-5-2021), đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có bài viết quan trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Nhiều nội dung trong bài viết thể hiện tầm khái quát cao về lý luận, thực tiễn và những định hướng đặt ra đối với việc bổ sung, phát triển lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Hải Riện, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh phổ biến, quán triệt “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đây là tác phẩm có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về những phát triển sáng tạo riêng có của Đảng ta về mô hình Chủ nghĩa xã hội Việt Nam, trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời khẳng định đi lên Chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Tác phẩm cũng đã phân tích về con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phân tích bản chất, giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…; vai trò của nhân dân, sức mạnh dời non, lấp biển của quần chúng nhân dân khi được tổ chức thành lực lượng thống nhất nhận thức, ý chí và hành động. Trong công cuộc đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn diện, đồng bộ gắn với thực hiện độc lập, tự chủ và hiện đại hoá đất nước, trong đó việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã thực sự đem lại những thay đổi to lớn, rất tốt đẹp cho đất nước trong 35 năm qua…

Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tác phẩm đầy tâm huyết, mang tầm cao trí tuệ, kết tinh những giá trị lý luận và thực tiễn, cũng là thông điệp gửi đến toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đoàn kết, thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Ninh Bình

Bài viết khác
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
164173

Trực tuyến: 17

Hôm nay: 144

Hôm qua: 305