Main
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023); 113 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; 1055 năm nhà nước Đại Cồ Việt (968- 2023)

Sinh hoạt chuyên đề nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ tư, 09/11/2022

Sáng ngày 03/11/2022, Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Phạm Thị Bích Thảo, Bí thư chi bộ,  Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã được học tập, nghiên cứu về nội dung tác phẩm và phát biểu tham luận về nhận thức của cá nhân đối với tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Đồng thời có những liên hệ cụ thể với vai trò của người đảng viên và nhiệm vụ chuyên môn của mỗi cá nhân.

Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề, làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và thực tiễn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua; nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa…, tạo nên sự thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn xã hội để thực hiện thắng lợi những mục tiêu chiến lược mà Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra, thực hiện hoá ý chí vươn lên, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc./.

                                                        Châu Yên –Ban Dân vận Tỉnh ủy

Bài viết khác
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
164084

Trực tuyến: 4

Hôm nay: 55

Hôm qua: 305