Main
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 48 năm ngày tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của nước Việt Nam thống nhất (khóa VI) (25/4/1976 - 25/4/2024).          

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chủ đề tự soi, tự sửa về “kỷ cương, trách nhiệm, cải cách hành chính”

Thứ hai, 21/11/2022

Sáng ngày 18/11, Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức sinh hoạt chuyên đề nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Thịnh Đức Tiền, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư chi bộ chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Để nhận thức sâu sắc hơn giá trị tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các ý kiến thảo luận tập trung vào các nội dung: Nhận thức của bản thân sau khi nghiên cứu tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; khẳng định, làm rõ mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; những thành tựu trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Việt Nam; những vấn đề đặt ra từ thực tiễn và những chủ trương, giải pháp để từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; đồng thời liên hệ thực tiễn gắn với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của mỗi cá nhân.

Tại Hội nghị, từ đề dẫn của Chi ủy chi bộ, với ý thức “Tự soi, tự sửa” đảng viên, công chức đã tập trung thảo luận về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công; việc thực hiện chủ đề “kỷ cương, trách nhiệm, cải cách hành chính”, trao đổi về những vấn đề còn tồn tại, hạn chế đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề,  nhằm nâng cao nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; từ đó tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Đồng thời đã giúp các tổ đảng và đảng viên, công chức trong cơ quan tự kiểm điểm, tự liên hệ về trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong việc thực hiện chủ đề công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Ngọc Ánh

Bài viết khác
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
346598

Trực tuyến: 5

Hôm nay: 77

Hôm qua: 292