Main
Chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2022); 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)

Làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Thứ năm, 07/07/2022

Đại hội Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2027 là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn, có ý nghĩa đặc biệt đối với tuổi trẻ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, ngay từ đầu tháng 11/2021, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch và tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở theo đúng yêu cầu, tiến độ đề ra. Đến ngày 25/5, 76/76 tổ chức Đoàn cấp cơ sở đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội. Đây là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn Khối, tiến tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh, toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội chi đoàn Sở Nội vụ- đơn vị được BTV Đoàn khối chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở

Ban Thường vụ Đoàn Khối thành lập Ban Tổ chức Đại hội, các tiểu ban: nhân sự, văn kiện, tuyên truyền, hậu cần và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, lên kế hoạch thực hiện cụ thể đảm bảo các nhiệm vụ được triển khai kịp thời, chất lượng, đúng tiến độ.

Xác định công tác cán bộ không chỉ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đoàn, mà còn là mắt xích trọng yếu, là nhân tố quyết định sự phát triển, chất lượng, hiệu quả của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ tới, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã xây dựng quy trình công tác nhân sự Ban Chấp hành Đoàn khóa mới, có số lượng và cơ cấu hợp lý, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển. Việc xây dựng báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, đánh giá những kết quả đạt được, ưu điểm, tồn tại hạn chế, bài học kinh nghiệm từ đó xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện trong nhiệm kỳ 2022 - 2027 đảm bảo có tính khả thi cao, sát với thực tiễn.

Công tác tuyên truyền về Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2027 được triển khai thực hiện nghiêm túc, trang trọng, thường xuyên, liên tục qua hệ thống băngzôn, pano, áp phích tại một số tuyến đường, các cơ quan, đơn vị; xây dựng các tin, bài, phóng sự ảnh phản ánh hoạt động, mô hình hiệu quả, gương thanh niên điển hình tiên tiến trong mọi lĩnh vực trên các phương tiện truyền thông đại chúng và các trang mạng xã hội facebook, zalo, fanpage của các cơ sở Đoàn… Giới thiệu biểu trưng Đại hội trên trang Facebook Đoàn Khối, đưa chủ đề đại hội vào avatar sử dụng trên hệ thống facebook của các đoàn viên, thanh niên và tổ chức đoàn trực thuộc; tuyên truyền các nội dung của Đại hội sâu rộng tới tất cả đoàn viên, thanh niên, tạo không khí phấn khởi, thi đua chào mừng Đại hội Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Biểu trưng Đại hội đại biểu Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Đến nay, các nhiệm vụ đề ra cơ bản đã được triển khai đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Ban Thường vụ Khối tin tưởng rằng, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, cùng với việc tập trung cao nhất cho công tác chuẩn bị, Đại hội Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng và là ngày hội lớn của tuổi trẻ trong Khối.

Ngọc Tâm, Phó Bí thư Đoàn Khối

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
93387

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 229

Hôm qua: 515