Main
Chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng "Hà Nội- Điện biên phủ trên không" (12/1972 - 12/2022); 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022) và 33 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/11/1989 - 22/12/2022); 76 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2022)

Phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật năm 2021

Thứ tư, 01/12/2021

       Sáng ngày 30/11/2021, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh họp phiên thường kỳ quý IV, năm 2021 đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong năm; xếp loại thi đua UBKT cơ sở và thực hiện một số nhiệm vụ của UBKT theo quy định. Đến dự, chủ trì hội nghị có đồng chí Thịnh Đức Tiền - Phó Bí thư Đảng ủy; cùng dự có các đồng chí Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối.

Đồng chí Thịnh Đức Tiền, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu kết luận hội nghị

       Năm 2021, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, UBKT Đảng ủy Khối đã lãnh đạo UBKT cơ sở trực thuộc Khối chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát; tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát đảm bảo thời gian, chất lượng, có tác dụng tích cực đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng. Nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm tập trung kiểm tra, giám sát việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, quy chế làm việc của cấp ủy, Nghị quyết TW 4 (Khóa XII), Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Chủ đề công tác hằng năm của Tỉnh ủy….

       Công tác xây dựng ngành được UBKT các cấp coi trọng kịp thời tham mưu cho cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của Tỉnh uỷ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng như: Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 12/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tham mưu cho Ban Thường vụ mở lớp tập huấn bồi dưỡng nghiêp vụ cho 236 đồng chí Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, ủy viên UBKT cơ sở.

       Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Thịnh Đức Tiền - Phó bí thư Đảng ủy đánh giá: Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên UBKT các cấp trong Khối đã nỗ lực hoàn thành tốt chương trình kiểm tra, giám sát trong năm 2021, nhiều đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế mà UBKT các cấp cần khắc phục trong thời gian tới, đó là: Chất lượng một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa cao, chưa đi sâu vào kiểm tra các lĩnh vực dễ vi phạm tiêu cực, tham nhũng.

      Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên UBKT đã thảo luận, đánh giá xếp loại thi đua đối với 54 UBKT đảng ủy cơ sở. Kết quả: 17 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 36 đơn vị hoàn thành tốt, 01 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2021.

Đoàn Hồng

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
128656

Trực tuyến: 6

Hôm nay: 228

Hôm qua: 453