Main
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập Đảng bộ khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (17/7/2019 - 17/7/2024); 113 năm ngày bác hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2024); 76 năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2024); 55  năm thành lập chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam (6/6/1969 - 6/6/2024)

Công tác kiểm tra, giám sát

Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự đoàn kết thống nhất và bảo đảm thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

 

Chương trình kiểm tra giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh năm 2023

Quy định tiêu chuẩn thi đua năm 2023 đối với Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở

Ngày 29/12/2022, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối ban hành Quy định số 03- QĐ/UBKT về tiêu chuẩn thi đua năm 2023 đối với UBKT Đảng ủy cơ sở. Ban Biên tập giới thiệu toàn văn bản quy định số 03.

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối họp phiên thường kỳ Quý IV năm 2022

Sáng ngày 23/11/2022, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối họp phiên thường kỳ Quý IV năm 2022 đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong năm, xếp loại thi đua đối với các ủy ban kiểm tra cơ sở và thực hiện 1 số nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra theo quy định. 

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng năm 2022

Ngày 26/8/2022, tại Trường Chính trị tỉnh Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2022.

Hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm

Phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật năm 2021

Sáng ngày 30/11/2021, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh họp phiên thường kỳ quý IV, năm 2021 đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong năm; xếp loại thi đua UBKT cơ sở và thực hiện một số nhiệm vụ của UBKT theo quy định. Đến dự, chủ trì hội nghị có đồng chí Thịnh Đức Tiền - Phó Bí thư Đảng ủy; cùng dự có các đồng chí Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối.

Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Vừa qua, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng năm 2021.

Một số điểm mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Ngày 28/7/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (gọi tắt là Quy định 22), trong đó, bổ sung, sửa đổi nhiều nội dung quan trọng để cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phù hợp với thực tiễn hiện nay.

Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2021

UBKT Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

Vừa qua, Đoàn kiểm tra của UBKT Đảng ủy Khối tiến hành kiểm tra đối với Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh 6 tháng đầu năm 2021

Thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, 6 tháng đầu năm, cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối đã chủ động triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đảng.

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ VKSND tỉnh Ninh Bình trong sạch, vững mạnh

Đảng bộ VKSND tỉnh là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Đảng bộ hiện có 55 đảng viên sinh hoạt tại 8 chi bộ trực thuộc.

Hoạt động phối hợp trong công tác kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương tại Đảng bộ Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh tiến hành kiểm tra đối với Đảng ủy Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tăng cường công tác giám sát

Xác định giám sát là nhiệm vụ quan trọng, thông qua giám sát nhằm đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giúp cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên được giám sát chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối triển khai giám sát chuyên đề năm 2021

Ngày 10/5/2021, thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã triển khai Quyết định, Kế hoạch giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy Ban quản lý các Khu công nghiệp và Đảng ủy Công ty cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình về công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, chường trình công tác toàn khóa của cấp ủy, UBKT

Kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Năm 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cơ sở tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của UBKT Tỉnh uỷ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhất là các văn bản hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về trính trị, tư tưởng, đạo đức giữ vững kỷ luật kỷ cương, tạo sự ổn định trước, trong và sau Đại hội đảng các cấp.

Kết quả lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2019

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
386679

Trực tuyến: 3

Hôm nay: 58

Hôm qua: 458