Main
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập Đảng bộ khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (17/7/2019 - 17/7/2024); 113 năm ngày bác hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2024); 76 năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2024); 55  năm thành lập chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam (6/6/1969 - 6/6/2024)

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm việc thực hiện Quy chế số 13-QC/TU ngày 25/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ sáu, 07/07/2023

Sáng ngày 07/7/2023 Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chủ trì tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 việc thực hiện Quy chế số 13-QC/TU ngày 25/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phối hợp công tác giữa Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác tăng cường xây dựng và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; đại biểu Thường trực, Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đại biểu lãnh đạo các đơn vị có liên quan trong thực hiện Quy chế; bí thư các đảng ủy, chi ủy cơ sở trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước thuộc Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Báo cáo nêu rõ, 6 tháng đầu năm 2023, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và doanh nghiệp trong tỉnh, các đơn vị đã thành lập được 09 tổ chức đảng, 11 tổ chức công đoàn, 06 tổ chức cơ sở đoàn và kết nạp được 72 đảng viên là công nhân, người lao động trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Đây là kết quả mang tính tiền đề, quan trọng của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phát triển đảng viên, về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn hiện nay.

Các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước trên địa bàn tỉnh cơ bản đã thể hiện được vai trò, vị trí của mình trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp; tuyên truyền, giáo dục đảng viên, đoàn viên, người lao động chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, Điều lệ của các tổ chức chính trị - xã hội, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nội quy, quy định của doanh nghiệp; cơ bản thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác giữa cấp ủy với chủ doanh nghiệp, khẳng định vai trò là cầu nối phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, người lao động tới tập thể lãnh đạo, chủ doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ đảng viên, đoàn viên, công nhân, người lao động. Đặc biệt, các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đã làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng, định hướng tuyên truyền cho công nhân, người lao động yên tâm lao động, sản xuất, ổn định tư tưởng trong bối cảnh doanh nghiệp khó khăn do tác động trực tiếp, tiêu cực của sự suy thoái kinh tế; đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Số lượng và chất lượng đảng viên, đoàn viên mới kết nạp trong lực lượng công nhân, lao động trực tiếp sản xuất được nâng lên; đảng viên mới kết nạp có tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tích cực học tập, rèn luyện, phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong trong học tập, lao động sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá đúng thực trạng, kết quả đạt được, chỉ ra tồn tại, khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân, đồng thời đề xuất kiến nghị, giải pháp có tính khả thi trong công tác phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác tăng cường xây dựng và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị- xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

      Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tới dự và phát biểu tại hội nghị, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đánh giá, ghi nhận, biểu dương kết quả, thành tích đạt được trong việc triển khai thực hiện quy chế phối hợp công tác phát triển đảng viên, thành lập tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước của các cơ quan, đơn vị trong thời gian qua, đồng thời, đồng chí cũng chỉ đạo, định hướng, gợi mở một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, các cơ quan, đơn vị có liên quan, các tổ chức đảng trong doanh nghiệp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp 6 tháng cuối năm 2023 và những năm tiếp theo.

Đồng chí  Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trân trọng cảm ơn, nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy để công tác phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên, thành lập tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra./.

Ngọc Hà

 

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
411605

Trực tuyến: 3

Hôm nay: 28

Hôm qua: 678