Main
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập Đảng bộ khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (17/7/2019 - 17/7/2024); 113 năm ngày bác hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2024); 76 năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2024); 55  năm thành lập chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam (6/6/1969 - 6/6/2024)

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

Thứ sáu, 22/07/2022

Trong ngày 21, 22/7/2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hội nghị được kết nối từ điểm cầu Trung ương đến 11.661 điểm cầu cấp huyện, cấp xã trên toàn quốc.

Cùng tham dự các điểm cầu trong tỉnh, điểm cầu Hội nghị cán bộ chủ chốt của Khối tại Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh do đồng chí Trần Văn Thuần, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chủ trì có các đồng chí Thường trực Đảng ủy; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp trực thuộc; lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Khối; lãnh đạo các tổ chức chính trị- xã hội cấp Khối; các đồng chí báo cáo viên cấp Khối và đảng viên Cơ quan Đảng ủy Khối.

Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đảng ủy Khối

Ngoài điểm cầu Hội nghị cán bộ chủ chốt của Khối, còn có 11 điểm cầu tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở như Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Viễn thông Ninh Bình, Sở Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Tam Điệp, Kho bạc nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Nam Ninh Bình…với 619 cán bộ, đảng viên tham gia.

Điểm cầu trực tuyến tại Đảng bộ Viễn thông Ninh Bình

Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ quán triệt Nghị quyết số 18 Hội nghị Trung ương 5 “về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương quán triệt Nghị quyết số 19 Hội nghị Trung ương 5 “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ quán triệt Nghị quyết số 20 Hội nghị Trung ương 5 “về tiếp tục, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; đồng chí Trương Thị Mai, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương quán triệt Nghị quyết số 21 Hội nghị Trung ương 5 “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Sau 1,5 ngày, Hội nghị đã hoàn thành chương trình đề ra. Qua quán triệt, học tập, nghiên cứu các Nghị quyết số 18, 19, 20, 21 Hội nghị Trung ương 5, các đại biểu dự Hội nghị nắm rõ tính cấp thiết ban hành nghị quyết; các nội dung cơ bản, quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết, nhất là những điểm mới, những nhiệm vụ cần triển khai để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

Ngay sau Hội nghị trực tuyến, các đảng ủy, chi ủy cơ sở tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên theo Kế hoạch số 77- KH/ĐUK ngày 19/7/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và hoàn thành trước ngày 25/8/2022.

Ngọc Ánh

Bài viết khác
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
386693

Trực tuyến: 7

Hôm nay: 72

Hôm qua: 458