Main
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023); 113 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; 1055 năm nhà nước Đại Cồ Việt (968- 2023)

Một số giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới trong lực lượng công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh

Thứ sáu, 23/04/2021

       Phát triển đảng viên nói chung, phát triển đảng viên trong lực lượng công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh nói riêng có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm củng cố, bổ sung nguồn lực, tăng thêm sức mạnh và bảo đảm tính kế thừa, phát triển của Đảng. Phát triển đảng viên trong công nhân, người lao động góp phần tăng cường bản chất giai cấp công nhân, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

        Hiện nay, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có 106 tổ chức cơ sở đảng (54 đảng bộ, 52 chi bộ), với 7.392 đảng viên. Có 40 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp (20 đảng bộ, 20 chi bộ) với 2.654 đảng viên (trong đó, đảng viên là công nhân trực tiếp sản xuất là 1.322 đồng chí). Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên đặc biệt là phát triển đảng viên trong lực lượng công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất, trong những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung triển khai, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, phát triển đảng viên mới trong lực lượng công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất trong các doanh nghiệp có tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối. Kết quả, từ khi thành lập Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (tháng 7/2019) đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xem xét, kết nạp 584 đảng viên mới, trong đó số đảng viên mới kết nạp đảng viên trong lực lượng công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất là 107 đồng chí, chiếm 18%. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp đối với công tác phát triển đảng trong lực lượng công nhân lao động; số lượng và chất lượng đảng viên mới được kết nạp trong lực lượng công nhân trực tiếp sản xuất tăng đều qua các năm; đảng viên mới được kết nạp đều có tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tích cực học tập, rèn luyện, phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong trong học tập, lao động sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí Thịnh Đức Tiền, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí đảng viên mới tại Lễ kết nạp đảng viên Chi bộ Công ty cổ phần Bình Điền - Ninh Bình

        Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phát triển đảng trong lực lượng công nhân lao động trực tiếp sản xuất trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước còn gặp một số bất cập, hạn chế, khó khăn, đó là: Công nhân chủ yếu quan tâm đến việc làm, thu nhập đảm bảo đời sống; một số doanh nghiệp bố trí thời gian lao động theo ca kíp, cường độ lao động có thời điểm tăng cao nên ngoài giờ làm việc công nhân muốn được nghỉ ngơi, không muốn tham gia các hoạt động do Đảng, đoàn thể phát động; công việc không ổn định, người lao động thường xuyên “nhảy việc”, ít hoặc không có ý thức gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, địa bàn hoạt động của doanh nghiệp và nơi cư trú của công nhân phân tán… tạo ra bất cập, khó khăn trong công tác vận động, bồi dưỡng công nhân lao động phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Các đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp chưa phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong công tác tham mưu xây dựng Đảng, đoàn thể, trong đó có việc thuyết phục, bồi dưỡng, rèn luyện, tạo nguồn phát triển đảng viên. Cấp ủy trong một số doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức công tác phát triển đảng viên mới trong lực lượng công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh; một số chủ doanh nghiệp chưa quan tâm, hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, một số ít chủ doanh nghiệp cho rằng việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, kinh doanh. Do vậy, lực lượng công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp là rất lớn nhưng số công nhân, người lao động được xem xét, kết nạp vào Đảng hằng năm chưa nhiều.

       Từ thực tiễn nêu trên, để góp phần đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới trong lực lượng công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất trong các doanh nghiệp, trong thời gian tới cấp ủy các cấp tập trung triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp, cụ thể như sau:

       1- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, quê hương, đất nước… đối với lực lượng công nhân lao động nhằm nâng cao lòng tự tôn, tự hào dân tộc, tin tưởng vào sự lãnh đạo và sự nghiệp đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam; nêu cao tính tự giác, tích cực lao động, học tập, tham gia các hoạt động phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực rèn luyện để phấn đấu thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

       2- Kịp thời kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các đoàn thể chính trị- xã hội trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, chủ doanh nghiệp để rà soát danh sách, nắm tình hình đảng viên sinh hoạt ở địa bàn dân cư hiện đang công tác, lao động trong các doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng để củng cố, thuyết phục, triển khai thực hiện quy trình, thủ tục thành lập tổ chức đảng tại các doanh nghiệp.

       3- Cấp ủy trong các doanh nghiệp tổ chức rà soát, thống kê, quản lý tốt lực lượng quần chúng ưu tú, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên hằng năm; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phân công cấp ủy phụ trách công tác kết nạp đảng viên; quan tâm thực hiện, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đề nghị kết nạp Đảng đối với những quần chúng ưu tú đã được Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng.

       4- Cấp ủy trong các doanh nghiệp lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tổ chức phát động thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, sản xuất kinh doanh; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên… nhằm thu hút, tăng cường lực lượng; kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn giới thiệu cho chi bộ bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên; làm nòng cốt tuyên truyền, vận động, giúp đỡ đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên.

       5- Cấp ủy các cấp thường xuyên trao đổi, làm việc, nắm tình hình, kịp thời hướng dẫn, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, phát triển đảng viên mới trong lực lượng công nhân lao động bảo đảm tiêu chuẩn, nguyên tắc, quy trình, chú trọng công tác phát triển đảng viên đảm bảo cả về số lượng và chất lượng.

       6- Tăng cường, đổi mới, áp dụng phương pháp, cách thức tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị phù hợp về hình thức và nội dung trong giai đoạn hiện nay.

 

Ngọc Hà

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
164119

Trực tuyến: 12

Hôm nay: 90

Hôm qua: 305