Main
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập Đảng bộ khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (17/7/2019 - 17/7/2024); 113 năm ngày bác hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2024); 76 năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2024); 55  năm thành lập chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam (6/6/1969 - 6/6/2024)

Đoàn kiểm tra Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Khối

Thứ tư, 29/11/2023

Thực hiện Kế hoạch số 71-KH/BTGTU, ngày 02/11/2023 của Ban Tuyên  giáo Tỉnh ủy, sáng ngày 29/11/2023, Đoàn kiểm tra Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình do đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác tuyên giáo năm 2023 đối với Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Cùng dự làm việc với Đoàn Kiểm tra có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Khối.

Đồng chí Bùi Mai Hoa, UV BTVTU, Trưởng ban TGTU phát biểu tại Hội nghị

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Khối đã báo cáo với đoàn kiểm tra về kết quả triển khai thực hiện công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Theo đó, trong năm 2023, Ban Tuyên giáo và Dân vận đã tham mưu giúp Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, người lao động, đoàn viên, hội viên trong toàn Đảng bộ Khối và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trọng tâm là việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, 6, 7 (Khóa XIII), sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh. Cụ thể hóa nội dung việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 và Kết luận số 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ gắn với việc thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất” đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, sát hợp với thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nghiên cứu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại, ngày lễ lớn của của Đảng, của đất nước và của tỉnh; việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả. Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng được triển khai đồng bộ: số tin, bài đăng tải về các hoạt động của Đảng bộ Khối và cơ sở ngày càng tăng, phạm vi tin bài, đa dạng trên các lĩnh vực được đăng tải trên trang Website và trang fanpage Đảng bộ Khối. Công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ngày một chú trọng, góp phần làm thất bại các diễn biến “âm mưu hòa bình” của các thế lực thù địch; hoạt động của đội ngũ báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội cấp Khối, đội ngũ cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo thường xuyên được coi trọng quan tâm kiện toàn, đảm bảo về chất lượng và số lượng, hoạt động duy trì nền nếp, hiệu quả đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác khoa giáo và văn hóa, văn nghệ được triển khai kịp thời, đảm bảo theo quy định, hướng dẫn của cấp trên, qua đó tạo được không khí phấn khởi, đoàn kết, thống nhất trong các cấp ủy, tổ chức đảng; giữ vững ổn định, nỗ lực, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, của đất nước.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích bổ sung những kết quả trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Công tác Tuyên giáo của Đảng bộ Khối, đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, những tồn tại, hạn chế và phân tích nguyên nhân để kịp thời khắc phục.

 

Đoàn kiểm tra làm việc với Đảng ủy Ngân hàng CSXH tỉnh

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Tuyên giáo. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Khối cần nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác chuyên môn; quan tâm hơn nữa đến công tác quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết đảm bảo phù hợp với tình hình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện công tác tuyên giáo; thường xuyên đổi mới, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trước đó, Đoàn kiểm tra của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trực tiếp kiểm tra việc tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2023 tại Đảng ủy Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh  trực thuộc Đảng bộ Khối.

Ban TG&DV ĐUK

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
411600

Trực tuyến: 4

Hôm nay: 23

Hôm qua: 678